Bostadsmarknaden

Svenska boendepreferenser

Nyhet

Så vill svenskarna bo

Välkommen till Mäklarsamfundets rapportlansering och panelsamtal om svenska boendepreferenser.Webbinariet sänds via Zoom. Anmäl dig här.Datum: torsdagen den 18 aprilTid: 10.00-11.00Plats: Digitalt...
View full page
Husdjur

Nyhet

Fler hushåll med husdjur än barn i USA

Husdjursägandet har ökat stadigt medan andelen amerikanska hushåll med barn minskat under de senaste 20 åren. Enligt American Pet Association äger 70 procent av amerikanska hushåll ett djur. Många...
View full page
Förtätning

Nyhet

Förtätning kan bidra till en bättre bostadsmarknad

Den befintliga bebyggelsen begränsas hårt av hur mycket den får förändras, inte minst när det gäller ökad bebyggelse. Samtidigt är efterfrågan på bostäder på obebyggd mark begränsad eftersom läget...
View full page
Bostadsmarknaden 2023

Nyhet

Så många miljarder tappade bostadsmarknaden 2023

81 miljarder kronor. Det är enligt beräkningar från Hemnet den totala minskningen av det samlade värdet på bostadsförsäljningar mellan 2022 och 2023.Totalt såldes bostäder för 447 miljarder kronor,...
View full page
Trångboddhet

Nyhet

Sverige avviker från nedåtgående trend i trångboddhet

Andelen som äger eller hyr sin bostad varierar mellan medlemsländerna. 2022 bodde 69 procent av EU:s befolkning i ägda bostäder och resterande 31 procent bodde i hyresbostäder. Högsta andelen ägda...
View full page
Strandskyddet

Nyhet

Tidöpartierna vill reformera strandskyddet

Företrädare för Tidöpartierna skriver på Svenska Dagbladets debattsida att en utredning kommer att tillsättas för att reformera strandskyddet.Inriktningen är att öka möjligheterna för bebyggelse nära...
View full page
Cecilia Nilsson

Nyhet

Fem snabba frågor om Mäklarsamfundets nya rapport

Vad handlar rapporten om?Rapporten kartlägger likheter och skillnader mellan de nordiska ländernas bostadspolitik, bostadsmarknader, trösklar till det ägda boendet, stöd till förstagångsköpare och...
View full page
Daniel Frimark

Nyhet

Tempen på nyproduktionsmarknaden just nu

Vad kan du säga om läget på nyproduktionsmarknaden just nu?Kort sagt är läget hårt just nu. Vi upplever att intresset för nyproduktion är högt och att det egentligen har varit högt hela tiden, men...
View full page
Bolånemarknaden

Nyhet

SCB: Bolånemarknaden bromsar in

Bolånemarknaden backar med 5,8 procent. Men för samtliga lån blev det faktiskt en tillväxt på 0,7 procent – då konsumtionslånen ökar. Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen...
View full page
Seniorers ekonomi

Nyhet

Så påverkas seniorers ekonomi av en villaförsäljning

I en ny rapport, med beräkningar genomförda av konsultföretaget Juni Strategi och Analys, redogör Mäklarsamfundet för hur villaboende seniorers ekonomiska förutsättningar påverkas av en...
View full page
Rosenbad, André Nilsson

Nyhet

Så påverkar den nya statsbudgeten bostadsmarknaden

Bostadsminister Andreas Carlsson har turnerat land och rike för att presentera sina budgetsatsningar på bostadsområdet. Bland dessa återfinns ett tillfälligt höjt ROT-avdrag, till 75 000 kronor per...
View full page
Konkurs

Nyhet

Bostads-startup  i konkurs

Movesta grundades 2020 och affärsidén var att värdera och köpa bostäder med hjälp av AI-teknik. På deras hemsida marknadsför de sig med att säljprocessen är betydligt snabbare än den traditionella,...
View full page
Bostäder

Nyhet

Det påverkar bostadspriserna – Lön och sparkapital viktigare än räntor

Att höga räntor ger lägre bostadspriser är bekant för de flesta. Samtidigt är många förvånade över att räntehöjningarna inte sänkt priserna än mer på bostadsmarknaden. Att stora delar av boprisfallet...
View full page
Panelsamtal

Nyhet

Panelsamtal: Har prisfallen gynnat unga på bostadsmarknaden?

Analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky leder ett panelsamtal med André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet och Ted Lindqvist, vd för Evidens – där de diskuterar rapporten och...
View full page
Trångbodda ungdomar

Nyhet

Trångbodda ungdomar vanligt i Sverige

26 procent av EU:s medborgare i åldersgruppen 15-29 år bor i trångbodda hushåll enligt statistik från Eurostat. Sverige har högst trångboddhet bland ungdomar i Norden och ligger strax över EU:s...
View full page
Joakim Lusensky, André Nilsson

Nyhet

Ny rapport från Mäklarsamfundet ger ringar på vattnet

“Prisfall och köpkraft på bostadsmarknaden: Ger prisfallet lägre trösklar in på bostadsmarknaden?” – så heter Mäklarsamfundets senaste rapport, som är skriven med underlag från analysföretaget...
View full page
Fastighet

Nyhet

Fastigheter för 394 miljarder kronor bytte ägare 2022

Den som gillar att grotta ned sig i siffror kan glädja sig – för nu har SCB presenterat sin statistik för alla fastighetstransaktioner under helåret 2022. 56 053 marknadsmässiga köp av småhus för...
View full page
Mäklarsamfundet i Almedalen

Nyhet

Mäklarsamfundet i Almedalen 2023

Till pressmeddelandet
View full page
André Nilsson

Nyhet

Fler ägarlägenheter kan stärka Sveriges konkurrenskraft

Till pressmeddelandet  
View full page
Reklamationer trots osäker bostadsmarknad

Nyhet

Reklamationerna fortsätter trots osäker bostadsmarknad

I denna typ av marknad har dolda felförsäkringen ännu större betydelse hos en osäker köpare samtidigt som att säljaren har ett skydd vid en eventuell uppdagad skada. Antal reklamationer håller sig på...
View full page
Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden

Nyhet

Ny rapport: Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden

Hur har den socioekonomiska boendesegregationen påverkats i områden där bostadsutbudet breddats med hjälp av nyproduktion, jämfört med liknande näraliggande miljöer där det inte bostadsutbudet inte...
View full page
Norrland

Nyhet

Mäklarsamfundets rapport inspirerar till politiska förslag i Norrlandskommuner

Hissnande industriinvesteringar kommer att omvandla hela samhällen när nya företag och fabriker ska anställa tiotusentals nya medarbetare i norra Norrland. Mäklarsamfundet har i rapporten Den stora...
View full page
Så många bostäder har vi i landet

Nyhet

Ny statistik - Så många bostäder har vi i landet

Hyresrätten är fortsatt dominant bland Sveriges flerbostadshus – i 258 av landets 290 kommuner. Med drygt 1 555 000 lägenheter upptar hyresrätter 58 procent av beståndet, medan bostadsrätter därmed...
View full page
Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder

Nyhet

Mäklarsamfundet i DN Debatt: ”Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder”

Om industrietableringarna i norra Norrland ska locka den arbetskraft som krävs behövs offensiva åtgärder för att få fram bostäder som inflyttarna efterfrågar. Otillräcklig nyproduktion av småhus, och...
View full page
Ägt boende

Nyhet

Ekonomistas om det ägda boendet: ”Minskar klyftorna”

En särskild aspekt av att äga sin bostad är att den blir en ekonomisk investering. När allt kommer omkring är bostaden alla husägares viktigaste tillgång, vilket motiverar att man även ser till dess...
View full page