Bostadsmarknaden

Daniel Frimark

Nyhet

Tempen på nyproduktionsmarknaden just nu

Vad kan du säga om läget på nyproduktionsmarknaden just nu?Kort sagt är läget hårt just nu. Vi upplever att intresset för nyproduktion är högt och att det egentligen har varit högt hela tiden, men...
View full page
Bolånemarknaden

Nyhet

SCB: Bolånemarknaden bromsar in

Bolånemarknaden backar med 5,8 procent. Men för samtliga lån blev det faktiskt en tillväxt på 0,7 procent – då konsumtionslånen ökar. Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen...
View full page
Seniorers ekonomi

Nyhet

Så påverkas seniorers ekonomi av en villaförsäljning

I en ny rapport, med beräkningar genomförda av konsultföretaget Juni Strategi och Analys, redogör Mäklarsamfundet för hur villaboende seniorers ekonomiska förutsättningar påverkas av en...
View full page
Rosenbad, André Nilsson

Nyhet

Så påverkar den nya statsbudgeten bostadsmarknaden

Bostadsminister Andreas Carlsson har turnerat land och rike för att presentera sina budgetsatsningar på bostadsområdet. Bland dessa återfinns ett tillfälligt höjt ROT-avdrag, till 75 000 kronor per...
View full page
Konkurs

Nyhet

Bostads-startup  i konkurs

Movesta grundades 2020 och affärsidén var att värdera och köpa bostäder med hjälp av AI-teknik. På deras hemsida marknadsför de sig med att säljprocessen är betydligt snabbare än den traditionella,...
View full page
Bostäder

Nyhet

Det påverkar bostadspriserna – Lön och sparkapital viktigare än räntor

Att höga räntor ger lägre bostadspriser är bekant för de flesta. Samtidigt är många förvånade över att räntehöjningarna inte sänkt priserna än mer på bostadsmarknaden. Att stora delar av boprisfallet...
View full page
Panelsamtal

Nyhet

Panelsamtal: Har prisfallen gynnat unga på bostadsmarknaden?

Analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky leder ett panelsamtal med André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet och Ted Lindqvist, vd för Evidens – där de diskuterar rapporten och...
View full page
Trångbodda ungdomar

Nyhet

Trångbodda ungdomar vanligt i Sverige

26 procent av EU:s medborgare i åldersgruppen 15-29 år bor i trångbodda hushåll enligt statistik från Eurostat. Sverige har högst trångboddhet bland ungdomar i Norden och ligger strax över EU:s...
View full page
Joakim Lusensky, André Nilsson

Nyhet

Ny rapport från Mäklarsamfundet ger ringar på vattnet

“Prisfall och köpkraft på bostadsmarknaden: Ger prisfallet lägre trösklar in på bostadsmarknaden?” – så heter Mäklarsamfundets senaste rapport, som är skriven med underlag från analysföretaget...
View full page
Fastighet

Nyhet

Fastigheter för 394 miljarder kronor bytte ägare 2022

Den som gillar att grotta ned sig i siffror kan glädja sig – för nu har SCB presenterat sin statistik för alla fastighetstransaktioner under helåret 2022. 56 053 marknadsmässiga köp av småhus för...
View full page
Mäklarsamfundet i Almedalen

Nyhet

Mäklarsamfundet i Almedalen 2023

Till pressmeddelandet
View full page
André Nilsson

Nyhet

Fler ägarlägenheter kan stärka Sveriges konkurrenskraft

Till pressmeddelandet  
View full page
Reklamationer trots osäker bostadsmarknad

Nyhet

Reklamationerna fortsätter trots osäker bostadsmarknad

I denna typ av marknad har dolda felförsäkringen ännu större betydelse hos en osäker köpare samtidigt som att säljaren har ett skydd vid en eventuell uppdagad skada. Antal reklamationer håller sig på...
View full page
Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden

Nyhet

Ny rapport: Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden

Hur har den socioekonomiska boendesegregationen påverkats i områden där bostadsutbudet breddats med hjälp av nyproduktion, jämfört med liknande näraliggande miljöer där det inte bostadsutbudet inte...
View full page
Norrland

Nyhet

Mäklarsamfundets rapport inspirerar till politiska förslag i Norrlandskommuner

Hissnande industriinvesteringar kommer att omvandla hela samhällen när nya företag och fabriker ska anställa tiotusentals nya medarbetare i norra Norrland. Mäklarsamfundet har i rapporten Den stora...
View full page
Så många bostäder har vi i landet

Nyhet

Ny statistik - Så många bostäder har vi i landet

Hyresrätten är fortsatt dominant bland Sveriges flerbostadshus – i 258 av landets 290 kommuner. Med drygt 1 555 000 lägenheter upptar hyresrätter 58 procent av beståndet, medan bostadsrätter därmed...
View full page
Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder

Nyhet

Mäklarsamfundet i DN Debatt: ”Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder”

Om industrietableringarna i norra Norrland ska locka den arbetskraft som krävs behövs offensiva åtgärder för att få fram bostäder som inflyttarna efterfrågar. Otillräcklig nyproduktion av småhus, och...
View full page
Ägt boende

Nyhet

Ekonomistas om det ägda boendet: ”Minskar klyftorna”

En särskild aspekt av att äga sin bostad är att den blir en ekonomisk investering. När allt kommer omkring är bostaden alla husägares viktigaste tillgång, vilket motiverar att man även ser till dess...
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Jonas Rosén: ”Så gör vi bostadsmarknaden (ännu) tryggare”

Varför behövs ett trygghetsprogram? - Bra fråga. Grundtryggheten på den svenska bostadsmarknaden är ju stark. Samtidigt är trygghet en grundförutsättning för att köpare ska våga och vilja agera på...
View full page
KTH

Nyhet

”Bostadsbrist kan undvikas om vi utnyttjar bostäderna bättre”

Bo Söderberg, professor i fastighetsekonomi som fram till slutet av 2021 var chefsekonom på Boverket, leder ett aktuellt forskningsprojekt på KTH som under två år bland annat ska kartlägga...
View full page
Finansinspektionen

Nyhet

Hushållen rustade för högre räntor enligt Finansinspektionen

Tisdagen den 31 maj publicerade Finansinspektionen en ny rapport som belyser stabiliteten i den svenska ekonomin, i ljus av de omvärldsfaktorer som förändrats under 2022. Det handlar särskilt om höga...
View full page
50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad

Nyhet

50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad - Mäklarsamfundets nya reformprogram

Mäklarsamfundets reformprogram visar vägen till en mer hållbar och inkluderande bostadsmarknad genom djupgående analys, beräkningar och femtio offensiva förslag för att: nå nettonollutsläpp, öppna...
View full page
Sveriges dyraste gator

Nyhet

Sveriges dyraste gator – så mycket kostar det att bo på de mest populära adresserna

Med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik har Fastighetsbyrån analyserat vilka adresser som är de dyraste i Sverige på riksnivå och i varje län. Siffrorna baseras på försäljningar av...
View full page
Naturen allt viktigare när storstadsbor väljer bostadsområde

Nyhet

Naturen allt viktigare när storstadsbor väljer bostadsområde

När storstadsbor väljer bostadsområde är tryggheten avgörande för sju av tio (70 %). Nästan hälften (46 %) uppger också att trygghetsfaktorn är viktigare nu än för fem år sedan. En annan detalj som...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Kriget i Ukraina – Hur påverkar det bostadsmarknaden?

I förra veckan fick jag ett samtal från Dagens Nyheter, med frågan om hur invasionen av Ukraina kan komma att påverka den svenska bostadsmarknaden. Att den typen av reflektioner känns futtiga i...
View full page