Norrland
Nyhet Press/Opinion 23 april 2024

Rapport - Den stora inflyttarutmaningen

För att den pågående nyindustrialiseringen av norra Norrland ska lyckas krävs inflyttad arbetskraft. I flera av de berörda kommunerna går befolkningsökningen inte som planerat. I en ny analys har Mäklarsamfundet analyserat flyttmönster och identifierat insikter om vad de potentiella inflyttarna efterfrågar. För att den pågående samhällsomvandlingen ska lyckas krävs mycket starka pull-faktorer.
Skapad 23 april 2024
Uppdaterad 2 maj 2024
Rapporter Bostadsmarknaden Bostadspolitik