SCB
Nyhet Bransch 7 juni 2024

Fastigheter för 282 miljarder kronor bytte ägare 2023

SCB har presenterat statistik för samtliga fastighetstransaktioner på bostadsmarknaden under 2023 och den totala köpeskillingen för dessa, som uppgick till 282 miljarder kronor – vilket är 112 miljarder kronor lägre än föregående år.

SCB har presenterat sin årliga statistik för alla fastighetstransaktioner, den här gången för helåret 2023.  

Det genomfördes 46 641 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtter 2023, vilket är drygt 9 000 färre än föregående år. För åren 2018 till 2020 vara det genomsnittliga antalet köp nästan 56 000. För fastighetskategorierna fritidshus, lantbruk, hyreshus och industrier har antalet köp minskat jämfört med 2022, skriver SCB. 

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för helår har priserna på både fritidshus och permanenta småhus fallit mellan 2023 och 2022. För fritidshus föll priserna med drygt 11 procent och för småhus med 10 procent. Priserna för lantbruksfastigheter föll med nästan 5 procent under 2023. I en jämförelse mellan 2023 och 2013, har dock priserna stigit mellan 47 och 67 procent för de tre fastighetskategorierna. 

Den totala köpeskillingen för samtliga kategorier uppgick till 282 miljarder kronor, vilket är 112 miljarder kronor lägre än föregående år. 

Skapad 7 juni 2024
Uppdaterad 13 juni 2024
Statistik Bostadsmarknaden