50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad
Nyhet Press/Opinion 1 juni 2022

50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad - Mäklarsamfundets nya reformprogram

I dagarna offentliggör Mäklarsamfundet ett nytt och omfattande bostadspolitiskt program med en mängd reformförslag för en mer hållbar bostadsmarknad – klimatmässigt, ekonomiskt och socialt. Syftet är att stimulera den bostadspolitiska debatten och att förse nästa regering med underlag för effektiva åtgärder för en bättre bostadsmarknad. Reformprogrammet lanseras under juni med hjälp av debattaktiviteter och en digital kampanj.

Mäklarsamfundets reformprogram visar vägen till en mer hållbar och inkluderande bostadsmarknad genom djupgående analys, beräkningar och femtio offensiva förslag för att: nå nettonollutsläpp, öppna marknaden för fler och stärka bostadsmarknadens motståndskraft. Lösningarna handlar främst om bättre utnyttjande av det befintliga bostads-och fastighetsbeståndet, att främja klimatsmarta byggmaterial, mer egenmakt för bostadsägare och stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. 

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges samlade utsläpp. Med ökad rörlighet och matchning på bostadsmarknaden kan vi rädda uppemot samma mängd utsläpp som all personbilstrafik släpper ut i Göteborg och Stockholm sammanlagt. Varje år. Det är dags att hållbarhetsfrågorna får större genomslag i bostadspolitiken. Det här är vårt bidrag, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet.

Reformprogrammet tar ett helhetsgrepp för ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på den ägda bostadsmarknaden.

Bland förslagen finns: 

  • Ökat byggande i trä och andra klimatsmarta material 
  • Mål om att minst hälften av bostäderna i utsatta områden ska vara   bostads- och äganderätter 
  • Avskaffad ränteskillnadsersättning 
  • Fasa ut ränteavdraget
  • Avskaffad stämpelskatt och sänkt reavinstskatt Helhetslösning kring kreditrestriktionerna 
  • Skattefritt bospar
  • Reformerat tomträttssystem
  • Tryggare budgivningar 

Mäklarsamfundets reformprogram lanseras under juni månad. Bland annat kommer en digital kampanj riktad till specifika målgrupper driva trafik till kampanjens nav, www.hallbarbostadsmarknad.se där man kan ta del av förslagen, beräkningar och programmet i sin helhet. Kampanjen pågår till och med den första veckan i juli och kommer främst att synas på Linkedin och Twitter.  

-    Med reformprogrammet vill vi också visa bredden i vårt engagemang för en bättre bostadsmarknad. Vi hoppas att det kommer att stimulera debatten, ge nya infallsvinklar och idéer för alla som arbetar med frågor som direkt eller indirekt påverkas av bostadsmarknaden, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet. 
 

Skapad 1 juni 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Reformprogram Bostadspolitik Bostadsmarknaden Rapporter Hållbarhet