Hållbarhet

Tak över huvudet

Nyhet

Så kan bostadsbranschen bli mer hållbar

Se talkshowen här. Lyssna på podden...
View full page
Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden

Nyhet

Ny rapport: Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden

Hur har den socioekonomiska boendesegregationen påverkats i områden där bostadsutbudet breddats med hjälp av nyproduktion, jämfört med liknande näraliggande miljöer där det inte bostadsutbudet inte...
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Jonas Rosén: ”Så gör vi bostadsmarknaden (ännu) tryggare”

Varför behövs ett trygghetsprogram? - Bra fråga. Grundtryggheten på den svenska bostadsmarknaden är ju stark. Samtidigt är trygghet en grundförutsättning för att köpare ska våga och vilja agera på...
View full page
50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad

Nyhet

50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad - Mäklarsamfundets nya reformprogram

Mäklarsamfundets reformprogram visar vägen till en mer hållbar och inkluderande bostadsmarknad genom djupgående analys, beräkningar och femtio offensiva förslag för att: nå nettonollutsläpp, öppna...
View full page
Årets mest hållbara bostadsrättsförening

Nyhet

Årets mest hållbara bostadsrättsförening utsedd

Brf Trelleborgshus 1 är bostadsrättsföreningen som gjort massor för ökad hållbarhet, till exempel installation av solcellsanläggningar, byte av all gammal belysning och en rad olika aktiviteter för...
View full page
Seminarium på KTH om hållbarheten i fastighetsmäklaryrket

Nyhet

Seminarium på KTH om hållbarheten i fastighetsmäklaryrket

Ahlenius forskning kommer bland annat att undersöka olika årskullar av fastighetsmäklare och studera hur många som stannar kvar i yrket över tid. Utöver Martin Ahlenius deltog näringspolitiska...
View full page
Så påverkar energideklarationer betalningsviljan

Nyhet

Så påverkar energideklarationer betalningsviljan

KTHs satsning Bostad 2.0 är igång och fredagens tema var: Hållbara lösningar: Energideklarationer - informations- och priseffekter. I panelen satt Agnieszka Zalejska Jonsson, forskare på KTH....
View full page
Ny utredning föreslår slopade parkeringskrav för bilar i nyproduktion

Nyhet

Ny utredning föreslår slopade parkeringskrav för bilar i nyproduktion

Bostadsminister Märta Stenevi (Mp) tog nyligen emot utredningen Stärkt planering för en hållbar utveckling. Utredningen har undersökt hur detaljplaneprocessen kan stärka användandet av hållbara...
View full page
Nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus

Nyhet

Nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus

Sedan 2016 har det varit möjligt för hyresbostadshus i socioekonomiskt utsatta områden att söka stöd för energieffektiviseringar. Efter ett svalt intresse för bidraget är det nu under avveckling –...
View full page
Energiförbrukning värdet på småhus

Nyhet

Veckans fråga - Hur påverkar energiförbrukning värdet på småhus?

Den 9/11 anordnar vi ett kort, digitalt möte där vi, under ledning av VD Björn Wellhagen, vill diskutera energifrågor vid bostadsförmedling med intresserade medlemmar. Diskussionen kommer att kretsa...
View full page
Flygfoto

Nyhet

Klimatkämpen gav sig själv flygstopp – och startade klimatneutralt bostadsprojekt

– Intresset för klimatfrågorna på bostadsmarknaden är mycket lågt, men får vi inte den breda massan att ställa krav på samhället i övrigt så kommer det aldrig att ske en förändring. Så säger Klas...
View full page

Mäklarsamfundet uppmanar till hållbart tänk

Nyhet

- De allra flesta fastighetsmäklare tar hand om sina skyltar exemplariskt, men fortfarande blir alldeles för många kvar där de inte ska vara. Att lämna kvar en skylt, oavsett om det är i en stad eller på landet, är varken lagligt eller hållbart, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. Enligt en enkät bland Mäklarsamfundets medlemmar tycker sju av tio mäklare (70%) att det vore bra om fler slutade att sätta upp ”till salu-skyltar”. Det visar att det finns en vilja att jobba hållbart, menar Björn Wellhagen. 
Bostadsmarknaden och klimatrisken

Nyhet

Är bostadsmarknaden blind för klimatrisk?

Stigande havsnivåer, skogsbränder och kraftiga stormar är reella risker för bostäder i utsatta lägen. Trots detta har klimathotets möjliga inverkan på bostadsmarknaden inte fått den uppmärksamhet som...
View full page
Klimatsmarta köpare ovanliga

Nyhet

Frågor om miljöpåverkan ovanligt vid bostadsköp

Att klimatförändringarna förr eller senare kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadspriserna är högst sannolikt. Stigande havsnivåer, skogsbränder och kraftiga stormar är ju reella risker för...
View full page
Energideklaration

Nyhet

Nya regler för energideklaration

<< Tillbaka till nyhetsbrev Primärenergitalet tar hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering, till skillnad från den specifika energianvändningen som...
View full page

Nyhet

Nytt om energideklarationer och fritidshus

Energideklarationsförfattningarna har sitt ursprung i EU-bestämmelser. Eftersom begreppet fritidshus inte finns inom övriga EU har Sverige varit tvunget att ändra bestämmelsen om undantag från att...
View full page

Nyhet

Nytt utseende på energideklarationer

Skyldigheten att redovisa energiprestanda i annonser kvarstår men med förändringen att det är byggnadens energiklass som ska redovisas med en särskild symbol innehållande bokstav (A-G) för att...
View full page

Nyhet

Energideklaration

Regeringen vill införa personcertifiering för personal som besiktigar byggnader och i övrigt deltar i arbetet med upprättande av energideklarationer, istället för dagens system där det är företagen...
View full page