Jonas Rosén
Nyhet Press/Opinion 23 februari 2023

Jonas Rosén: ”Så gör vi bostadsmarknaden (ännu) tryggare”

Turbulenta tider ökar behovet av trygghet. Mäklarsamfundet har därför nyligen släppt ett åtgärdsprogram med tio förslag för en tryggare bostadsmarknad. Här berättar vd Jonas Rosén mer.

Varför behövs ett trygghetsprogram?

-    Bra fråga. Grundtryggheten på den svenska bostadsmarknaden är ju stark. Samtidigt är trygghet en grundförutsättning för att köpare ska våga och vilja agera på bostadsmarknaden, så det är inte heller någonting man kan få för mycket av. När marknaden är osäker är det också viktigt att vi som bransch visar att vi tar trygghetsfrågorna på stort allvar, och att vi ligger steget före och driver frågor som skulle kunna göra stor skillnad för konsumenter. Det stärker förtroendet för branschen. 

Vad innehåller programmet?

-    Vi har mycket att vara stolta över när det gäller konsumentskyddet, och att sprida kunskap om det som fungerar väl och bidrar till trygghet är ett syfte med vårt trygghetsprogram. Ett annat viktigt syfte är att bidra med vår analys av vad som skulle behöva åtgärdas för att skapa ännu mer trygghet. Våra medlemmar är trots allt den yrkesgrupp som träffar flest bostadskonsumenter. Med den erfarenheten i ryggen har vi en unik position att identifiera vilka frågor som behöver hanteras och hur det görs bäst för att ta tillvara säljares, köpares och självklart också fastighetsmäklarnas intressen. Den analysen utmynnar i tio konkreta förslag för en tryggare bostadsmarknad. 

Kan du ge några exempel på vad som riskerar att skapa otrygghet och som behöver hanteras?

-    Jag tror att så gott som alla fastighetsmäklare kan vittna om att kunskapen om köparens undersökningsplikt generellt är låg, och att det lätt leder till missförstånd, felaktiga förväntningar och ibland till och med konflikter eller missnöje. Där pekar vi på att med ökad kunskap är konsumenterna på bostadsmarknaden bättre rustade att ta tillvara sina egna intressen. En annan fråga handlar om möjligheten att lägga dolda bud. Skickliga mäklare hanterar detta professionellt, men dolda bud ökar osäkerheten och minskar transparensen i budgivningsprocessen, och det är inte ovanligt att besvikna spekulanter tar ut sin frustration på fastighetsmäklaren. 

Och förslagen då, vad vill Mäklarsamfundet göra för att göra bostadsmarknaden ännu tryggare? 

-    Våra förslag tar sikte på olika områden där vi konstaterar att det finns mer att göra. Totalt har vi tio förslag, som rör själva transaktionen, kreditgivningen och kunskapsnivån om viktiga delar av bostadsaffären. Några konkreta förslag är att så snart som möjligt, helst igår, införa ett offentligt register för alla bostadsrätter, utreda ett förbud mot dolda bud och att förändra reglerna för den så kallade ränteskillnadsersättningen, så att det blir billigare och enklare att lösa bundna lån i förtid. 

Hur arbetar ni för att ta åtgärdsförslagen i trygghetsprogrammet vidare?

-    Som en del av vårt löpande arbete med samhällsrelationer träffar vi dagligen beslutsfattare och nyckelpersoner i näraliggande branscher och självklart också inom politiken och förvaltningen. Trygghetsprogrammet är en bra plattform för den dialogen, där vi kan visa att branschen tar trygghetsfrågorna på allvar och har egna förslag på området. På det sättet tar vi också initiativet i de här frågorna. I de delar som kräver åtgärder från politiken och rentav lagändringar är det samtidigt viktigt att ha med sig att förändringar sällan sker över natt. Det är ett marathon, inte ett sprinterlopp. 


 

Skapad 23 februari 2023
Uppdaterad 24 februari 2023
Bostadsmarknaden Rapporter Hållbarhet Branschen