Den stora bostadsutmaningen
Nyhet Press/Opinion 14 mars 2023

Ny rapport - Den stora bostadsutmaningen

Mäklarsamfundet har undersökt i vilken utsträckning den planerade nyproduktionen i norra Norrland kan tillgodose industrietableringarnas behov samt om den planerade nyproduktionen motsvarar vad den eftersökta arbetskraften efterfrågar. Vi har också gjort en beräkning av den förlust som det skulle innebära om bostadsbehovet inte tillgodoses.
Skapad 14 mars 2023
Uppdaterad 14 mars 2023
Rapporter Bostadspolitik Rörlighet