Nyhet Press/Opinion 30 augusti 2018

Valfeber!

Det har väl knappast undgått någon att vi snart går till val och att det ser ut att bli en riktig nagelbitare. Det parlamentariska läget har inte varit så här osäkert på mycket länge. Vi står inför en stökig regeringsbildning och det är i nuläget oklart när vi kan vänta oss blocköverskridande bostadspolitiska samtal.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Överallt affischer och plakat ser med mer eller mindre kända politiska ansikten och mer eller mindre generiska budskap. Visst finns bostadspolitiken här och där i valrörelsen, men generellt har valrörelsen präglats av försök att ta ner konfliktnivån i de bostadspolitiska frågorna. Istället har det ofta hänvisats till blocköverskridande parlamentariska samtal om bostadspolitiken efter valet. Det väcker frågor som det är på sin plats att vi reder ut.

Är avsaknaden av större bostadspolitiska utspel enbart dåligt?
Vid första anblick kan avsaknaden av större bostadspolitiska utspel inför valet kännas nedslående. Det betyder väl att frågorna inte är särskilt prioriterade? Ställt mot valets stora frågor som vård, skola, omsorg och denna valrörelses kanske mest grundläggande fråga, nämligen trygghet, framstår bostadspolitiken naturligtvis som styvmoderligt behandlad. Samtidigt finns det skäl för optimism för oss som hoppas på konstruktiva samtal och breda uppgörelser. Det är ju sällan konstruktivt att gå in i en förhandling med brösttoner och obevekliga krav. Konstruktiva samtal utan låsningar och långsiktigt hållbara överenskommelser kräver en mer nedtonad och ödmjuk inställning till frågorna och det har de allra flesta riksdagspartierna visat prov på under valrörelsen.

Hur kan sådana blocköverskridande samtal se ut? Och när kan vi vänta oss dem?
I en enkät från tidningen Fastighetsnytt får riksdagspartierna svara på om de vill driva frågan om blocköverskridande bostadspolitiska samtal och vilka frågor som då är aktuella för respektive partis del. Bara ett enda parti svarar rakt nej på frågan om de vill få till stånd bostadspolitiska samtal efter valet, nämligen Vänsterpartiet. Orsaken är frågan om hyresreglering och marknadshyror. Att Vänsterpartiet så tydligt säger nej till blocköverskridande samtal är dock ett positivt besked, som ökar sannolikheten att sådana samtal faktiskt leder fram till något konstruktivt och konkret.

När sådana samtal kan ske och vad de kommer att innehålla är en betydligt svårare fråga. Mäklarsamfundets bedömning är att sådana samtal kan dröja. Regeringsbildningen kommer att bli komplicerad och risken för extraval är högst konkret. Utan ett någorlunda stabilt regeringsalternativ kommer inga initiativ tas på detta området. Om den parlamentariska situationen medger det kan vi i bästa fall hoppas på blocköverskridande bostadspolitiska samtal efter årsskiftet, någon gång mellan vinter och vår. Vilka frågor tar då de olika partierna med sig in i sådana samtal? Även här får vi lite ledtrådar av Fastighetsnytts enkät.

Att skattepolitiken kommer att vara en del av samtalen är givet. Från Socialdemokraterna kan vi förvänta oss ett fördelningspolitiskt perspektiv och fokus på mer byggande och effektivare byggprocesser. Lägre flyttskatt är inte aktuellt för finansminister Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Moderaterna vill ta ett helhetsgrepp och vill se åtgärder för ökad rörlighet och att fler ska kunna äga sitt hem. Moderaterna delar dock inställningen att byggprocesserna behöver förenklas. Liberalerna är sannolikt det enda partiet som kommer att kliva in i samtalen med krav på att slopa det skärpta amorteringskravet. Hur mycket tryck de kan sätta bakom sådana krav avgörs i stort av valresultatet. Det mesta är, som ni märker, rätt oskrivet och alla vi som försöker tolka och förstå svensk politik gör nog bäst i att undvika allt för tvärsäkra uttalanden om vad som kommer att ske efter den nionde september. Den som lever får se!

Läs Fastighetsnytts enkät här!

Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef

Skapad 30 augusti 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspolitik