Recept för bostadsmarknaden
Nyhet Press/Opinion 7 februari 2019

Svenskt Näringslivs recept för bostadsmarknaden

I den nya rapporten ”Arbetskraft utan bostäder” utvecklar Svenskt Näringsliv sin syn på bostadsmarknaden. De kommer också med konkreta reform- och policyförslag för en bättre bostadsmarknad. På deras dagordning står bland annat halverad flyttskatt, bospar för unga och att föra in bostadsmarknaden i momssystemet.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

I rapporten slår Svenskt Näringsliv fast att 24 procent i åldersgruppen 25-34 äger sin bostad. Det är 19 procentenheter färre än under 1980-talet. Gruppen unga vuxna som fortfarande bor kvar i familjehemmet har också vuxit under de senaste två decennierna. Idag bor cirka 260 000 personer mellan 20-27 år fortfarande kvar i sitt familjehem.

Bristande rörlighet och en illa fungerande hyresmarknad leder också till matchningsproblem på arbetsmarknaden. Rapporten visar att svårigheten att flytta mellan arbetsmarknadsregioner innebär en nettoförlust av bruttoregionalprodukten på 13 miljarder kronor per år.

I en intressant internationell policygenomgång framgår det också att många andra länder har riktade insatser för att underlätta för unga vuxna och förstagångsköpare. Det handlar bland annat om subventionerat bosparande, förmånligare lån och direkta bidrag. I Sverige finns inga särlösningar eller lättnader i kreditrestriktionerna för unga vuxna eller förstagångsköpare.

Vad vill då Svenskt Näringsliv göra åt saken? Där finns både en del som vi känner igen sedan tidigare och nya förslag. Man föreslår bland annat att flyttskatten ska halveras från 22 till 11 procent parallellt med att ränteavdragen halveras från 30 till 15 procent och att bostadsuthyrning momsbeläggs för att minska regelbördan och effektivisera utnyttjandet av det befintliga beståndet.

Den nyfikne kan läsa rapporten i sin helhet här.

Skapad 7 februari 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Bostadspolitik