Friköpa tomt
Nyhet Press/Opinion 16 december 2021

Äntligen öppnar politiker upp för att låta fler friköpa sin tomt

Efter en het debatt om tomträttssystemet öppnar nu politiker i Stockholm stad upp för att göra det möjligt för fler att friköpa sin tomt. Förändringen som föreslås nästa vecka, och träder i kraft 2022, är ett viktigt första steg för att se över ett sårbart system där många riskerar att komma i kläm.

I höstas skrev Mäklarsamfundet en uppmärksammad artikel på debattsidan Bostadsbubblan om bristerna i nuvarande tomträttssystem. Dagens brister innebär både ovisshet och osäkerhet för hushåll på tomträtt, och risker för bostadsmarknadens stabilitet. I debattartikeln argumenterade vi för att regeringen skulle slutföra beredningen av tomträttsutredningen som legat i en byrålåda på Regeringskansliet i snart tio år. 

Artikeln uppmärksammades och flera samhällspolitiska aktörer har fortsatt debatten under hösten, nu senast Bostadsrätterna m.fl. som i DN debatt (5/12) uppmärksammade att tomthyran i Stockholm har en genomsnittlig höjning med 120 procent vid en uppräkning. Den 13/12 rapporterade TV4 att vissa fastigheter får en hyreshöjning på 500 procent i Göteborg. Det är uppenbart att rådande system riskerar att skapa ohållbar ekonomi i många bostadsrättsföreningar.

Nu öppnar den politiska majoriteten i Stockholm stad för att göra det lättare att friköpa tomträtter. Stockholms högsta politiker Anna König Jerlmyr (M) lovade i DN (10/12) att ”Fler stockholmare ska ges möjlighet att friköpa tomträtten till sin bostad. Alla ska känna sig trygga med att vi står upp mot en ekonomisk politik som skulle drabba enskilda hushåll.” Som finansborgarråd har König Jerlmyr både ett ansvar att leda kommunstyrelsen och ett särskilt ansvar över att styra markpolitiken i exploateringsnämnden, som ansvarigt borgarråd. 

Nästa vecka är det utlovat besked om hur förslaget kommer att se ut, och nästa år ska förändringarna träda i kraft.  

Det finns fortfarande mycket som behöver göras för att tomträttssystemet ska bli hållbart. Men att politiker nu öppnar upp för att se över systemet så att varje hushåll får en rimlig chans att veta vad deras framtida bostadskostnader blir, är ett stort steg på vägen.

André Nilsson
Näringspolitisk expert Mäklarsamfundet
 

Skapad 16 december 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadspolitik