Nyhet Press/Opinion 15 mars 2018

Finansministern nobbar bospar

Ett system för statligt subventionerat bosparande, likt det norska Boligsparing för ungdom (BSU) är något som Mäklarsamfundet med många andra bostadsmarknadsaktörer länge har efterfrågat. Sista beskedet från finansminister Magdalena Andersson (S) är dock att dörren är stängd.

Ett subventionerat bosparande, helst i kombination med startlån, vore en långsiktigt effektiv åtgärd för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden. I debatten har det ibland hörts röster som menar att det skulle bli ännu en ”medelklassubvention”, som bara skulle utnyttjas av de som redan sparar eller de som har föräldrar med pengar. Det kan nu en färsk undersökning från HSB motbevisa. HSB har ställt frågor till 18-29-åringar i Sverige genom undersökningsföretaget Cint. Nära hälften av de svarande menar att de skulle spara i ett avdragsgillt bosparkonto om det var möjligt idag. De flesta menar dessutom att ett bosparkonto enligt norsk modell skulle öka deras sparkvot. Relativt sett är det de med lägre inkomster som skulle öka sitt sparande mest. Med detta resultat i ryggen och med vetskapen om att många av bostadsmarknadens aktörer välkomnar ett avdragsgillt bosparssystem, kan man fråga sig varför det inte händer någonting? Beräkningar visar dessutom att kostnaden för staten inte skulle bli särskilt stor, och i synnerhet inte om man ställer kostnaden mot de samhällsekonomiska vinster som görs av att det blir enklare för unga människor i början av sitt arbetsliv att kunna flytta dit studier, jobb och möjligheter finns.

Samma fråga har uppenbarligen Liberalernas bostadspolitiska talesperson Robert Hannah ställt sig. Han ställde nyligen frågan rakt ut till finansminister Magdalena Andersson. Hannah pekade bland annat på att bolånetaket idag gör det omöjligt för många att finansiera sitt boende. Andersson är tämligen tydlig i sitt nej. ”Det pågår för närvarande inget arbete med att införa ett system för skattegynnat bosparande.” Svaret var nog väntat för Hannah som, citerad i Fastighetstidningen, pekar på att kapitalsvaga grupper då blir helt hänvisade till en dyr och osäker andrahandsmarknad som riskerar att bli en fattigdomsfälla: ”Det är beklagligt att regeringen inte inser att det behövs en politik för att stötta ungdomar, nyanlända och andra grupper som behöver ett skattesubventionerat bosparandesystem för att ha chansen att kunna köpa en lägenhet. Annars väntar en osäker andrahandsmarknad för outsiders och mindre bostadsbyggande för hela samhället.” 

Något avdragsgillt bosparande för unga blir det alltså inte innan valet, om någon nu mot förmodan trodde det. Oavsett resultatet i riksdagsvalet i september kan vi förvänta oss någon form av blocköverskridande bostadspolitiska samtal. Att ett bosparande för unga blir en av flera diskussionsfrågor i dessa samtal är däremot oddsen bättre för.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 15 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspolitik