Nyhet Press/Opinion 1 juni 2018

Svenskarnas bostadssituation – trygg eller otrygg?

Tidigare i veckan deltog Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen i ett panelsamtal arrangerat av bostadsutvecklaren Bonava. Temat för dagen var ”svenskarnas bostadssituation – tryggt eller otryggt”. Diskussionen kretsade kring en rapport som Bonava nyligen släppt. Runt bordet fanns deltagare från bland annat riksdagens civilutskott, Sveriges Byggindustrier och KTH.

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

Enligt den opinionsundersökning som legat till grund för rapporten har de allra flesta svenskar en negativ bild av bostadsmarknaden. Den associeras med ord som osäker, dyr och övervärderad. Samma undersökning visar också att över åttio procent trivs med sitt boende och det område de bor i. Bland paneldeltagarna fanns både samstämmighet och meningsskiljaktigheter. Det rådde stor enighet om att medierna spelar en stor roll i att påverka människors uppfattning om bostadsmarknaden. Medierapporteringen får dessutom många bostadskonsumenter att agera i en viss riktning, vilket inte minst innebär ett stort ansvar för de som syns och hörs i mediebevakningen av bostadsfrågorna.  

En annan stor diskussionspunkt var behovet av ökad rörlighet. Mäklarsamfundets Björn Wellhagen fick medhåll i sitt framhållande av vikten av rörlighet.

Mats Wilhelmsson, professor i fastighetsekonomi vid KTH, pekade på att vi i svensk debatt skapat konfliktlinjer mellan det hyrda och det ägda boendet. I de flesta andra länder ser man ingen motsättning mellan det hyrda och det ägda boendet. Det hyrda och det ägda boendet kompletterar varandra och passar olika målgrupper i olika skeden av livet, vilket inte minst Mäklarsamfundet har visat i vår rapport ”Inlåsningens pris”. 

Under samtalet diskuterades också flyttmönster. Vilka grupper flyttar mest och minst? Hur flyttar man? Flyttintensiteten är som högst mellan 20-29 år och sjunker därefter drastiskt. Särskilt seniorer flyttar mer sällan än vad de vill och vad de borde för att vi skulle kunna utnyttja det befintliga beståndet optimalt. Bostadsmarknaden är dessutom väldigt lokal. De allra flesta flyttar sker inom kommunen och ofta inom relativt korta avstånd. För oss som arbetar för ökad rörlighet och att fler ska kunna flytta, tryggt och säkert, när de önskar och behöver gäller det ständigt att öka vår förståelse för vad som påverkar bostadskonsumenters beslut och möjligheter att flytta respektive stanna kvar i sitt befintliga boende.  Att Mäklarsamfundet finns representerade i den här typen av samtal och möten där inflytelserika beslutsfattare samlas är en viktig del i det arbetet.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef

Skapad 1 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspolitik Rörlighet Bostadsmarknaden