Trångbodda ungdomar
Nyhet Bransch 24 augusti 2023

Trångbodda ungdomar vanligt i Sverige

En av fyra ungdomar i EU lever i trångboddhet enligt statistik från Eurostat. Sverige har den högsta trångboddheten bland ungdomar i Norden och ligger strax över genomsnittet i EU.

26 procent av EU:s medborgare i åldersgruppen 15-29 år bor i trångbodda hushåll enligt statistik från Eurostat. Sverige har högst trångboddhet bland ungdomar i Norden och ligger strax över EU:s genomsnitt. 

Trångboddhet bland ungdomar är 9 procent högre jämfört med den totala befolkningen, där trångboddheten ligger på 17 procent. Trångboddhet bland ungdomar skiljer sig mellan medlemsländerna i EU. Den högsta siffran för trångboddhet i åldersgruppen 15-29 år finns i Rumänien, Bulgarien, Lettland, Grekland och Polen medan de lägsta siffrorna för trångboddhet bland ungdomar finns på Cypern, Malta, Irland, Nederländerna och Belgien. 

Siffran för trångboddhet är dubbelt så hög bland ungdomar jämfört med den totala befolkningen i Danmark, Nederländerna och Finland. De minsta skillnaderna i trångboddhet mellan ungdomar och den totala befolkningen finns på Cypern, Malta, Belgien och Luxembourg.

Eurostat klassar hushåll som trångbodda om de inte har ett minsta antal rum som motsvarar summan av: 

- Ett rum för hushållet 

- Ett rum per par i hushållet 

- Ett rum per enskild person över 18 år  

- Ett rum per två personer av samma kön mellan 12 och 17 år 

- Ett rum per två barn under 12 år 

Diagram

 

 

Källa: Eurostat

Skapad 24 augusti 2023
Uppdaterad 24 augusti 2023
Bostadsmarknaden Unga på bostadsmarknaden