Ägt boende
Nyhet Press/Opinion 23 mars 2023

Ekonomistas om det ägda boendet: ”Minskar klyftorna”

Flera faktorer pekar på att nu när Sverige diskuterar hur bostadssituationen kan förbättras, så bör fokus läggas på att öka självägande – i synnerhet ägarlägenheter och småhus. Det skriver Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, på ekonomibloggen Ekonomistas.

En särskild aspekt av att äga sin bostad är att den blir en ekonomisk investering. När allt kommer omkring är bostaden alla husägares viktigaste tillgång, vilket motiverar att man även ser till dess avkastning, skriver Daniel Waldenström på Ekonomistas där han slår ett slag för det ägda boendet. Han är professor i nationalekonomi, docent i ekonomisk historia och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). 

Han beskriver vidare en forskningsstudie där man jämfört historiska data över bostads- och börsavkastning i sexton västländer under 130 år. Det visade sig att det var bostäder och inte aktier som varit den bästa långsiktiga investeringen under det senaste århundradet – avkastningen var likartad men risken var mindre.

Daniel Waldenström pekar också på forskning som tycks bekräfta att bostadsägare tar bättre hand om sina bostäder än vad hyresgäster gör. 

Men i Sverige har vi inte en hög andel bostadsägande hushåll. 65% är siffran som brukar anges av SCB. I Finland äger 70% av hushållen sitt boende, i Norge drygt 80%. I Italien och Spanien äger ungefär 75% av hushållen sitt boende och Öst- och Centraleuropa ligger i topp med runt 90%.

Varför är det intressant? Daniel förklarar vidare att en gemensam enkätundersökning av hushållens ekonomi från länderna i eurozonen (HFCS) gör det möjligt att titta på sambandet mellan bostadsägande och förmögenhetsskillnader i befolkningen. Något som visar att ju högre andel hushåll som äger sin bostad, desto lägre förmögenhetsskillnader i landet.

En hypotes är att bostadsägande är den viktigaste tillgången för de breda befolkningslagren med låga eller medelhöga inkomster utan stort övrigt ägande. I toppen av fördelningen spelar bostäderna mindre roll i portföljen som även innehåller aktier och andra finansiella tillgångar, skriver Daniel.

Mot bakgrund av detta riktar han en fråga till läsaren:

”Detta stämmer till eftertanke när det gäller bostadspolitiken. Vissa partier vill bygga hyresbostäder för att avhjälpa bostadsbristen, särskilt i Stockholm. Men är det verkligen hyresboendet som vi bör öka? Borde vi inte istället uppmana till byggande av ägt boende?”

Läs hela artikeln här.

Skapad 23 mars 2023
Uppdaterad 23 mars 2023
Ekonomi Bostadsmarknaden