Nya siffrorna från SCB
Nyhet Bransch 5 maj 2022

Nya siffrorna från SCB sätter hushåll och bestånd under luppen

Förra veckan släppte SCB flera statistiknyheter som gav insyn i hushållens boende 2021 och vårt bostadsbestånd vid årets slut. Hur många bostäder har vi egentligen i landet, och vilka könsskillnader kan man se? Detta och mer besvaras.

I dag har vi nästan 5,1 miljoner bostäder i landet. Det skriver SCB i sin senaste kartläggning av hur vi bor här i Sverige. 42 procent av dessa bostäder är småhus. Bland flerbostadshus dominerar hyresrätten i de allra flesta kommunerna – i endast 33 kommuner finns det fler bostadsrätter, varav merparten ligger i Stockholms län, som i genomsnitt har den minsta bostadsarean per person, 37 kvm per person.

Jämfört med 2020 har hushållen i alla boendeformer ökat, men ökningen under 2021 var främst koncentrerad till boendeformerna hyres- eller bostadsrätt i flerbostadshus

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är 2 rum och kök följt av 3 rum och kök. De två lägenhetstyperna utgör 68 procent av bostadsbeståndet i flerbostadshus. Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är 67 kvm, och det genomsnittliga småhuset är 122 kvm, skriver SCB. 

Könsskillnader

SCB skriver vidare att boendeformen skiljer sig mellan olika typer av hushåll. Hushållstyperna sammanboende och övriga hushåll, med eller utan barn, bor främst i småhus. Allra vanligast i småhus är sammanboende med två barn, hela 73 procent. Ensamstående med eller utan barn bor däremot oftast i flerbostadshus med hyresrätt – men det finns en tydlig könsskillnad. För ensamstående män 65 år eller äldre utan barn och ensamstående män med barn 0–24 år var småhus oavsett upplåtelseform den vanligaste boendeformen.

I motsvarande grupp för kvinnor bodde hälften av hushållen i flerbostadshus med hyresrätt. Lägst andel i boendeformen småhus oavsett upplåtelseform, 14 procent, hade gruppen ensamstående kvinnor yngre än 65 år utan barn.

Stora skillnader mellan personer med svensk och utländsk bakgrund

Den 31 december 2021 hade drygt var fjärde person i befolkningen utländsk bakgrund, skriver SCB. Det finns stora skillnader i boendet mellan personer med utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund. Drygt hälften av alla personer med svensk bakgrund hade boendeformen småhus med äganderätt. För personer med utländsk bakgrund var hyresrätter i flerbostadshus vanligast, 44 procent. Totalt hade 46 procent av alla personer med boendeformen flerbostadshus med hyresrätt utländsk bakgrund, skriver SCB vidare.

Läs mer här och här.


 

Skapad 5 maj 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi