Konjunkturinstitutet
Nyhet Press/Opinion 8 september 2022

Konjunkturinstitutets uppdrag: Se över ränteskillnadsersättningen

Hur slår stigande räntor mot hushållen och kan den ersättning banker tar ut när den med bundet bolån vill säga upp det påverka bostadsmarknaden? Det har Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen fått i uppdrag att utreda.

Vi lever i en tid med stigande räntor och till följd av det har regeringen beslutat att effekterna på de svenska hushållen ska analyseras. Till den analysen tillkommer dessutom en översikt av ränteskillnadsersättningen, alltså den ersättning bankerna tar ut när någon vill säga upp sitt bundna bolån i förtid. En ersättning vi tidigare föreslagit bör avskaffas helt och hållet, bland annat i vårt Reformprogram som du kan ta del av här.

Redan tidigare i år meddelade Finansinspektionen att regeringen bör se över dessa regler, som först och främst gynnar bankerna. Nu står det alltså klart att det blir Albin Kainelainen som ges uppdraget från regeringen.

”Ränteskillnadsersättningen skulle kunna vara en faktor som gör att många väljer lån med kort räntebindningstid när de hade velat binda sin ränta på längre tid. Det är viktigt att banker inte överkompenseras genom denna avgift”, säger finansmarknadsminister Max Elger (S) i ett uttalande.
 

Skapad 8 september 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi