Bolånerapporten
Nyhet Press/Opinion 21 april 2022

Bolånerapporten visar behov av startlån och sänkt straffavgift för att lösa lån med bunden ränta

I går släppte Finansinspektionen (FI) sin årliga Bolånerapport, som beskriver belåningsgrad, skuldsättning, lånevillkor och återbetalningsförmåga hos svenska hushåll. Rapporten visar att hushållens skuldsättning ökat och att många tar lån utan säkerhet. Mäklarsamfundet är inte förvånade, och menar att det finns ett stort behov av att genomföra förslaget om statliga startlån för förstagångsköpare för att kunna minska den utbredda användningen av blancolån vid bostadsköp.

Finansinspektionens (FI) årliga bolånerapport visar att fler belånade sig mer under 2021. Nya bolånetagare tog 12 procent större lån 2021 än jämfört med 2020. Den primära drivkraften har varit prisutvecklingen under pandemin, med kraftiga prisökningar på bostäder, särskilt villor, fritidshus och större bostadsrätter. Med uppgifter för 85 procent av bolånetagarna som tog ett nytt bolån under 2021 visar Bolånerapporten att cirka 22 procent av dessa hade befintliga blancolån. Den genomsnittliga storleken på blancolånen var 247 000 kr. 

- Att hushållens skuldsättning ökar när bostadspriserna stigit så mycket som de gjort var förväntat. Tyvärr ser vi också att många tar blancolån för att klara kontantinsatsen. Det aktuella förslaget om statligt startlån för förstagångsköpare skulle minska andelen som tar blancolån och därmed stärka konsumentskyddet, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet.

Bolånerapporten visar även att allt fler bolånetagare än tidigare har bundit huvuddelen av sina lån på mer än ett år. Det är en trend som kan antas fortsätta och förstärkas på grund av tilltagande ränteoro och sannolikt upprepade höjningar av reporäntan framöver.

- Nuvarande regelverk gör det ofta till en dyr affär att förtidsinlösa lån. Det är ett problem för konsumenten, som ges sämre förutsättningar att konkurrensutsätta sin bank, men det är också ett problem för marknaden, som kan bli mindre rörlig om det är dyrt att lösa lån i förtid. Det är glädjande att FI driver frågan att det ska bli billigare och mer rättvist när konsumenter flyttar från en bostad med bundet bolån, fortsätter Joakim Lusensky.
 

Skapad 21 april 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi