Bolåneräntor
Nyhet Bransch 21 april 2022

Lågräntor rasat ut bland våra bolån

Många banker har nu höjt sina bolåneräntor och det finns goda anledningar för hushållen att vara väl förberedda på högre räntor. Samtidigt ökar bankernas marginaler på bolånen, vilket kan vara ett tecken på att det finns mycket att hämta i att förhandla ned sitt bolån nu.

Inflationstakten har nu tilltagit världen över och med den har också riksbankerna höjt deras prognoser för framtida räntehöjningar. Sveriges riksbank har haft en reporänta på 0,00 procent sedan början av 2020, efter att från 2015 haft en negativ räntenivå. Nu väntas reporäntan bli positiv igen efter drygt sju år. 

Nu rör sig även bankernas utlåningsräntor snabbt uppåt, och diskussionen om huruvida det är rätt läge att binda bolåneräntan är het. Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, säger i en intervju till DN (16/4) att Riksbanken kommer att göra tre till fyra höjningar under 2022. Hon räknar också med att höga räntor kommer att ha en negativ inverkan på bostadspriserna. 

Samtidigt som bankernas utlåningsräntor ökar så ökar också bankernas marginaler på bolån. Enligt Finansinspektionen är bankernas bolånemarginaler nu 1,45 procent. Enligt Svenska Dagbladet (17/4) är det en historisk ökning av bankernas marginal på bolån från 0,20 procent 2008/2009 till dagens nivå, 1,25 procentenheter över. 

Att marginalerna på bolån ökar kan för många hushåll innebära att det finns ett större förhandlingsutrymme med banken om bostadslånen ska förhandlas om. Ett vanligt tips för den som vill omförhandla sina lån är att börja med att begära ut ett amorteringsunderlag från banken. 
 

Skapad 21 april 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi