Elisabeth Svantesson
Nyhet Press/Opinion 19 september 2019

Moderaterna vill höja bolånetaket

Moderaterna föreslår att bolånetaket höjs från 85 till 90 procent. Syftet med förslaget är att sänka tröskeln för unga på bostadsmarknaden.

Januariöverenskommelsen ligger som en blöt filt över svensk bostadspolitik, men på den moderata planhalvan tycks ändå idéfabriken vara igång. Av de samlade kreditrestriktionerna är bolånetaket ett av de som ställer till det allra mest för unga vuxna på andra sidan av bostadsmarknadens tröskel. Med dagens bostadspriser är det få unga vuxna som har hunnit spara ihop till en kontantinsats på 15 procent av köpeskillingen, och det gäller de flesta någorlunda stora städer i Sverige.  Nu föreslår alltså Moderaterna att kontantinsatsen istället ska vara som minst 10 procent. Genom att höja bolånetaket från 85 procent till 90 procent vill Moderaterna få in fler unga på bostadsmarknaden. Till SVT Nyheter säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna: 

–  Nu har vi amorteringskrav som biter rätt hårt på dem som har en hög belåningsgrad. Därför ser jag att ett höjt bolånetak möjliggör för fler unga att ta sig in, samtidigt som vi har en sund amorteringskultur i Sverige. 

Att göra någonting åt bolånetaket för förstagångsköpare och unga vuxna vore onekligen ett steg i rätt riktning. Samtidigt ska man vara medveten om att en höjning av bolånetaket som isolerad åtgärd sannolikt inte skulle få stor effekt på den målgruppen. Om de inte tjänar relativt mycket, vilket få unga vuxna gör, skulle bankernas egna krav (KALP och skuldkvotstak) ändå sätta krokben för den unge som, genom eget sparande eller mammapappa-banken faktiskt har råd med kontantinsatsen. 

Som så ofta tvingas vi alltså konstatera att bostadsmarknadsfrågor är komplexa och att ingen enskild åtgärd kommer lösa problemen. Det som krävs är ett slut på det eviga lappandet och lagandet till förmån för en blocköverskridande och långsiktigt hållbar helhetslösning där kreditrestriktioner så väl som ränteavdrag, skattefrågor och tillgängligheten till den hyrda marknaden behöver hanteras. 

Joakim Lusensky 
Analys- och Kommunikationschef
 

Skapad 19 september 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadspolitik Ekonomi Bolån