Startlån
Nyhet Press/Opinion 15 juni 2023

Ny undersökning visar: Starkt stöd för startlån

En majoritet av svenskarna är positiva till startlån för förstagångsköpare och få är emot förslaget, det visar en ny undersökning från statistikföretaget Infostat.

Infostat har undersökt opinionen kring centrala bostadspolitiska frågor, bland annat den om startlån för förstagångsköpare. Deras undersökning visar att över hälften av alla svenskar (59,4%) tycker att det är en bra idé. Förhållandevis många (23,8%) uppger sig inte ha någon uppfattning i frågan medan enbart en mindre andel (16,8%) anser att startlån för förstagångsköpare inte bör införas.

– Opinionen har en tydligt positiv övervikt. Många är för, få är emot. Jag tolkar resultaten som att de flesta verkar överens om att man vill se sänkta trösklar in på bostadsmarknaden, säger Infostats marknadschef Mårten Lindberg i ett pressmeddelande.

Förslaget om startlån till förstagångsköpare presenterades av utredare Eva Nordström förra våren, men har – trots stöd från flera av partierna i regeringssamarbetet – inte blivit verklighet än. Enligt det förslag som tagits fram innebär startlånets utformning att staten hjälper förstagångsköpare med kontantinsatsen för bostaden, i form av en statlig garanti som lämnas till bolåneaktörer som beviljar startlån. Då kan förstagångsköpare belåna sig upp till 95% av bostadsköpet, i stället för dagens 85%.

Skapad 15 juni 2023
Uppdaterad 15 juni 2023
Bostadspolitik Unga på bostadsmarknaden