Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland
Nyhet Press/Opinion 17 mars 2023

Panelsamtal: Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland

Industrisatsningarna i Skellefteå, Luleå och Boden kräver stor inflyttning av arbetskraft och pressar lokala bostadsmarknader, men den planerade nyproduktionen tar inte tillräcklig hänsyn till vad inflyttarna efterfrågar och rörligheten i kommunerna är otillräcklig. Konsekvensen kan bli försenade etableringar och stora förluster för kommunerna i form av icke-realiserade skatteintäkter.

Mäklarsamfundet bjuder in Erik Simonsson (Juni Strategi och Analys) som fått i uppdrag att undersöka frågan, till ett panelsamtal om den nya rapporten ”Den stora bostadsutmaningen”. Han reder tillsammans med Mäklarsamfundets bostadspolitiska expert André Nilsson ut de angelägna frågor inom rörlighet och bostadsmarknad som väcks i och med etableringarna.

 

Skapad 17 mars 2023
Uppdaterad 17 mars 2023
Rapporter Bostadspolitik Rörlighet