André Nilsson
Nyhet Press/Opinion 21 oktober 2021

”Hotar stabiliteten på hela bostadsmarknaden”

Nuvarande tomträttssystem utgör en allvarlig risk för den ekonomiska stabiliteten i våra bostadsrättsföreningar, och i förlängningen hela ekonomin. Det är dags att slutföra den snart tioåriga beredningen av tomträttsutredningen och reformera bort tomträttsinstitutets onödiga risker, skriver Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson i en gästkrönika på sajten bostadsbubblan.

Tomträttsystemet knakar i fogarna. Runt om i landet pågår en handfull rättstvister som kommer att påverka nuvarande system och avgäldsnivåer. På fastigheten Regnet 2 försöker Stockholms stad att säga upp tomträttsavtal för redan bebyggd mark från en bostadsrättsförening. I Göteborg har bostadsrättsföreningar vägrat att skriva på nya avtal, och har nu blivit stämda av kommunen.

Det skriver André Nilsson, näringspolitisk expert, på den bostadsmarknadsorienterade opinionsplattformen Bostadsbubblan. Läs här om varför det nuvarande systemet är djupt problematiskt och Mäklarsamfundets fem förslag för en förbättring.
 

Skapad 21 oktober 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadspolitik Opinion