Nyhet Press/Opinion 8 juni 2018

Mäklarbranschen bortom rubrikerna

Att bostäder engagerar och att fastighetsmäklarbranschen väcker intresse och nyfikenhet är ingen nyhet för alla er som arbetar i och nära branschen. Medielogiken gör tyvärr att det oftast är det negativa och det spektakulära som får mest uppmärksamhet. I veckan har det varit mycket skriverier om anmälningsstatistiken till FMI.

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

”Rekordmånga mäklare anmäls” – rubriken känns igen sen gammalt. Att anmälningarna under januari till april inte ökade jämfört med samma period förra året valde man inte att lyfta fram. Mäklarsamfundet har ett gott samarbete med Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och vi delar ofta uppfattning om drivkraften bakom anmälningarna. Ofta handlar det om läget på bostadsmarknaden. Flest anmälningar rör mäklare bosatta i Stockholms län, där marknaden är som tuffast med lägre utbud, höga prisnivåer och intensiva budgivningar. Mäklartjänsten är också en sällanköpstjänst och kunskapen är ofta låg om var mäklarens ansvar börjar och slutar, hur ansvaret fördelas mellan köpare och säljare och vad som faktiskt ingår och inte ingår i fastighetsmäklartjänsten. Anmälningsstatistiken bör sättas i sitt sammanhang, och på just den punkten misslyckas ofta medierna.

Varje år görs drygt 150 000 bostadsaffärer. Över 90 procent är mäklade affärer. Affärerna fördelas på cirka 7 000 registrerade fastighetsmäklare. På cirka 7 000 fastighetsmäklare och över 150 000 genomförda affärer inkom alltså totalt 528 anmälningar under 2017. Flest anmälningar gällde pris i marknadsföring (147 st), budgivning (135 st) och god fastighetsmäklarsed (102 st). Av 528 anmälningar ledde 137 st till någon form av disciplinåtgärd. Siffrorna ger helt enkelt inte fog för den så ofta framförda bilden att kunderna skulle vara missnöjda med mäklartjänsten.

Så, hur ser det egentligen ut med kundnöjdhet, konsumentskydd och konsumentupplysande arbete i branschen? Utmaningar finns. Vi behöver arbeta med trygg och tydlig prissättning och där kommer Mäklarsamfundets BoPriskoll spela en helt avgörande roll. Vi behöver också förtydliga vad som gäller kring budgivning och skapa mer trygghet för alla parter vid de tillfällen då budgivning uppstår. Men, det finns också anledning att sträcka lite på oss och vara stolta över vad vi faktiskt åstadkommit. Mäklarsamfundets kundombudsman gör med över 3 000 samtal per år ett stort och viktigt arbete som leder till direkt nytta för både mäklarna och konsumenterna. Den branschgemensamma tvistlösningsnämnden Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) prövar tvist mellan fastighetsmäklare, vilket bland annat innebär att prövningen görs utan att konsumenten tar en egen ekonomisk risk. Tittar vi närmare på nyckeltalen för branschen kan vi konstatera att kundnöjdheten faktiskt är relativt hög i jämförelse med andra branscher. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) ger branschen ett betyg på 66.1 2018. En sifo-undersökning som riksdagens civilutskott lät göra 2016 visade också att över 80 procent var nöjda med tjänsten. 

Allt detta innebär självklart inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. Tvärtom måste vi ta omvärldens och kundernas frågor och oro på allvar. När det gäller tryggare och tydligare prissättning pågår därför nu ett arbete med tjänsten BoPriskoll, som inom kort kommer att finnas tillgänglig kostnadsfritt för användning för alla landets fastighetsmäklare. Gällande budgivning pågår en livlig diskussion i branschen om hur den kan göras tryggare. Vissa förespråkar någon form av bindande bud. Andra pekar mer på möjligheten att med Bank-ID eller annan identifiering skapa större trygghet i budgivningsprocessen. Det finns mycket kvar att göra på resan mot ökat konsumentskydd och kundnöjdhet, men ingen kan säga att vi inte på de senaste åren tagit betydande kliv i rätt riktning.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef

Skapad 8 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Opinion