Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder
Nyhet Press/Opinion 23 mars 2023

Mäklarsamfundet i DN Debatt: ”Kommunerna fokuserar på fel slags bostäder”

Mäklarsamfundets bostadspolitiska expert André Nilsson skrev i förra veckan om resultaten från vår senaste rapport ”Den stora bostadstumaningen” på DN Debatt– och gav regeringen och berörda kommuner förslag på fyra konkreta åtgärder som krävs för att samhällsomvandlingen i norra Norrland ska lyckas.

Om industrietableringarna i norra Norrland ska locka den arbetskraft som krävs behövs offensiva åtgärder för att få fram bostäder som inflyttarna efterfrågar. Otillräcklig nyproduktion av småhus, och en för trögrörlig villamarknad, kan försena industrietableringarna med fyra till fem år. En sådan fördröjning kommer orsaka missade skatteintäkter om 805 respektive 765 miljoner kronor för Boden och Skellefteå – om inte kommunerna och regeringen agerar skyndsamt, skriver Mäklarsamfundets bostadspolitiska expert André Nilsson i DN Debatt.

Läs hela debattartikeln här.
 

Skapad 23 mars 2023
Uppdaterad 23 mars 2023
Opinion Bostadsmarknaden