Strandskyddet
Nyhet Press/Opinion 13 december 2023

Tidöpartierna vill reformera strandskyddet

“Nu reformerar vi strandskyddet”, skriver företrädare för Tidöpartierna på Svenska Dagbladets debattsida – något man enats om inom ramen för den årliga uppdateringen av Tidöavtalet vilket innebär att en utredning ska tillsättas med inriktningen att öka möjligheterna för bebyggelse nära vatten.

Företrädare för Tidöpartierna skriver på Svenska Dagbladets debattsida att en utredning kommer att tillsättas för att reformera strandskyddet.

Inriktningen är att öka möjligheterna för bebyggelse nära vatten. Bland annat ska det vara möjligt att bygga i närheten av små vattendrag och diken och att varken dammar eller återskapade våtmarker ska ha strandskydd.

I utredning ska det också övervägas om kommuner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet med hänvisning till ett lokalt behov av bostadsbyggande och om det nuvarande systemet för strandskydd ska ersättas av ett nytt system där kommunerna ges möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla, skriver företrädarna för Tidöpartierna.

Nu bereds förslagen i betänkandet ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” om att strand­skyddet tas bort vid sjöar som är mindre än 1 hektar, vattendrag som är smalare än 2 meter och runt anlagda vatten som skapats efter 1975.

Skapad 13 december 2023
Uppdaterad 14 december 2023
Bostadspolitik Bostadsmarknaden Byggande