Byggande

Strandskyddet

Nyhet

Tidöpartierna vill reformera strandskyddet

Företrädare för Tidöpartierna skriver på Svenska Dagbladets debattsida att en utredning kommer att tillsättas för att reformera strandskyddet.Inriktningen är att öka möjligheterna för bebyggelse nära...
View full page
Byggande i trä

Nyhet

Stort engagemang för byggande i trä bland riksdagspartierna

Den allmänna motionstiden inleds i samband med riksmötets öppnande och pågår fram till femton dagar efter att regeringen överlämnat budgeten till riksdagen. Under de senaste åren har ungefär ett...
View full page
Småhusbyggandet

Nyhet

Generationspuckeln som lyfter småhusbyggandet

Att allt blir dyrare har inte undgått någon. Det påverkar många branscher, bland annat bygg- och bostadsbranschen, som med rejält ökade byggnadskostnader har många utmaningar att förhålla sig till...
View full page
Byggkostnader

Nyhet

Ny SNS-rapport: ”Markpriser och byggkostnader driver upp bostadspriserna i Sverige”

De svenska bostadspriserna har sedan 1990-talet ökat markant. Forskarna Mats Bergman och Sten Nyberg, visar i en ny SNS-rapport hur markpriser och byggkostnader påverkar bostadspriserna i hög grad....
View full page
Nyproduktion

Nyhet

63 900 nya lägenheter påbörjades under 2021

Många påbörjade lägenhetsbyggen under 2021, meddelar SCB i en statistiknyhet. I flerbostadshus påbörjades cirka 51 150 lägenheter under året vilket är ungefär 16 procent mer än 2020. Av dessa...
View full page
Plan- och bygglagen

Nyhet

Plan- och bygglagen under ombyggnad

Digitala lösningar har gjort det möjligt att med rätt mjukvara få ut många av de förstudier och undersökningar som behöver göras i samband med en planprocess på ett snabbt och effektivt sätt....
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Byggplaner i vårsolen? Läs mer om bygglov för altaner och uteplatser här!

Kräver altanen bygglov? För att avgöra om en altan kräver bygglov så spelar det roll hur altanen utformas, vart fastigheten är belägen och vad eventuell detaljplan för fastigheten säger. Därför...
View full page
Bostadsbyggandet ökade 2020 – färre småhus och fler hyresrätter

Nyhet

Bostadsbyggandet ökade 2020 – färre småhus och fler hyresrätter

SCB har publicerat preliminära byggsiffror för 2020. Antalet påbörjade bostäder har ökat med 6 procent, från 48 581 bostäder 2019 till 51 550 bostäder 2020. Lägenheter har stått för ökningen, medan...
View full page
Riksrevisionen ska granska fastighetsbildningssystemet

Nyhet

Riksrevisionen ska granska fastighetsbildningssystemet

Fastighetsbildningen har stor betydelse för bland annat byggandet av bostäder och förvaltning av vägar, anläggningar och fastigheter. På senare tid har ett antal problemindikationer lyfts fram, såsom...
View full page
Alltför få småhus har byggts under det senaste decenniet

Nyhet

Alltför få småhus har byggts under det senaste decenniet

De senaste tio åren har andelen småhus i bostadsbyggandet sjunkit från 45 till 20 procent, en betydligt lägre andel än i våra grannländer. Det är en dramatisk nedgång som har passerat i det närmaste...
View full page
Ny standard för mätning av boyta

Nyhet

Ny standard för mätning av boyta

Standard SS 21054:2020 är ett stöd för dig som arbetar med såväl befintliga som nya byggnader och kan tillämpas på all slags byggnader utom anläggningar. Standarden kan användas både vid planering...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Större Attefallshus från den 1 mars 2020

Lagändringen trädde i kraft den 1 mars 2020. Anledningen till lagändringen är att man vill att fler bostäder ska byggas och tanken är att den ökade boytan ska förbättra möjligheten att utforma...
View full page
Kreditrestriktionerna ger färre bostäder

Nyhet

Minst 7 800 färre bostäder per år med kreditrestriktionerna

I Byggindustriernas rapport ”Var det värt det?” konstateras något som vi på Mäklarsamfundet lyfte redan i vårt remissvar till regeringen när det skärpta amorteringskravet planerades, nämligen att...
View full page
Kreditrestriktioner och bostadsbyggande

Nyhet

Veidekke: ”Skört läge på bostadsmarknaden”

Veidekke slår fast att det finns en direkt koppling mellan de kreditrestriktioner som införts på senare år och minskat bostadsbyggande. Antalet påbörjade bostäder har minskat med cirka 40 procent...
View full page