Nyhet Press/Opinion 9 november 2017

Nytt förslag: Slopa ränteavdrag för nya bolån

I början av veckan lanserade Ronny Norén, docent i nationalekonomi vid Umeå universitet, ett nytt förslag för att hantera ränteavdragen. Med larm om att räntorna på sikt kommer att höjas blir ränteavdragens vara eller icke-vara allt mer problematiskt för regeringen. Inte bara anklagas ränteavdragen för att elda på bostadspriserna, med stigande räntor blir det en allt dyrare subvention för staten.

Docent Noréns förslag är enkelt. Slopa ränteavdragen, men bara för nya bolånetagare och slipp därmed oro för att den fjärdedel av alla bolånetagare som undersökningar visar behöver avdragen för att klara marginalerna skulle drabbas. Norén menar dessutom att detta skulle leda till en priskorrigering som skulle sänka trösklarna till bostadsmarknaden. Låter det enkelt? Låter det kanske allt för enkelt? Ja, det är nog tyvärr just det man tvingas konstatera. Om räntorna stiger så kommer något på sikt att behöva göras åt ränteavdragen. Men, att bara laborera med ränteavdragen kommer inte att lösa problemen på bostadsmarknaden. Det krävs en helhetssyn där hänsyn tas både till statens finanser, den finansiella stabiliteten, tillgången till bostadsmarknaden för unga och kapitalsvaga grupper och inte minst rörligheten i hela beståndet. Med den lösning som Norén föreslår ser jag snarare risk för att trösklarna till bostadsmarknaden höjs ännu mer.

Läs Noréns debattartikeln i SvD här. 

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 9 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Bostadspolitik