EU
Nyhet Press/Opinion 19 juni 2023

Ny undersökning fastställer – Sverige har EU:s högsta flyttskatter

Tycker du att ett bostadsbyte svider lite väl mycket i plånboken? OECD har riktat kritik mot Sveriges höga flyttskatter – och en ny jämförelse mellan EU:s medlemsländer bekräftar bilden av Sverige som en udda fågel, något som kan få skadliga konsekvenser.

”Sverige – flyttskatternas land”. Så beskrivs Sverige i en ny undersökning från bransch- och medlemsorganisationen Mäklarsamfundet, där man för första gången sammanfattar och jämför Europeiska kommissionens och OECD:s samlade skattedatabaser för boende på svenska. 

Jämförelsen fastställer att Sverige sammantaget har EU:s allra högsta flyttskatter – och lilla landet lagom toppar ligan på flera andra sätt. Bland annat genom EU:s högsta reavinstskatt på bostäder, högsta skatt på nya inteckningar och som enda land där det saknas omfattande undantag från dessa skatter.

”Extremt höga flyttskatter”

I Mäklarsamfundets undersökning beskrivs svensk bostadsbeskattning som extrem. OECD har länge varit tydliga i sin kritik mot Sverige när det kommer till utformningen av bostadsbeskattningen, särskilt de höga transaktionsskatterna.

Konsekvenserna som kan uppstå är direkt skadliga för samhälle och individer. Rapportförfattarna framhäver de många problem som följer av svårigheter med att flytta till en ny bostad. Matchningen på arbetsmarknaden, tillväxt och trångboddhet pekas särskilt ut som sådant som försämras av höga transaktionsskatter. 

Omvärlden förändras – Sverige står still

En annan slutsats som dras av jämförelsen mellan olika EU-länders bostadsbeskattning är att trenden i våra europeiska grannländer är mot lägre flyttskatter, avskaffade reavinstskatter, slopade ränteavdrag och stabila fastighetsskatter. Generellt har insikten om flyttskatters skadliga effekt och behovet av en rörlig bostadsmarknad fördjupats under 2000-talet.

Men Sverige sticker – även här – ut och beskrivs som ett land där bostadsskatter inte fått någon större uppmärksamhet under de senaste decennierna, faktiskt sedan fastighetsskatten reformerades.

Vägen framåt – så kan flyttskatterna reformeras

Mäklarsamfundet avslutar sin undersökning med tre policyförslag som skulle göra att Sverige blev något mindre av en udda fågel.

  1. En nedtrappad reavinstskatt – där den som ägt samma bostad länge till slut befrias från skatten.
  2. En avskaffad reavinstskatt på permanentbostäder – Sverige är det sista landet i EU som fortfarande har reavinstskatt på permanentbostäder, helt utan omfattande undantag.
  3. En avskaffad stämpelskatt – En felkonstruerad skatt som gång på gång kritiserats av flera oberoende nationalekonomer.

Läs mer här

Skapad 19 juni 2023
Uppdaterad 28 juni 2023
Bostadspolitik Flyttskatter Äldre på bostadsmarknaden