Nyhet Press/Opinion 20 september 2018

Flyttskatterna slår mot seniorerna

Flyttskatterna leder till 34 000 uteblivna flyttar per år. Det och mycket mer visar en ny rapport från Skattebetalarna och SPF Seniorerna.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Skatteinstrumentet är inte bara till för att generera intäkter till staten. Det är också ett verktyg för att uppmuntra vissa beteenden och avhålla oss från andra. Tänk sprit och tobak. Fastighetsskatten var en skatt på att bo, och allt sedan dess avskaffande har vi istället en hög reavinstbeskattning, som i praktiken blir en skatt på att flytta. Lägg till detta orimligt höga avgifter för lagfarter och inteckningar så har du konstruerat solida incitament för att avstå från flytt. Även om du både behöver och vill flytta. Den situationen befinner sig många av landets seniorer i. En ny rapport från Skattebetalarna och SPF Seniorerna ger oss ännu en bekräftelse på detta.

Rapportens titel fångar det väsentliga – ”Flyttskatterna – låser in seniorer och stänger ute yngre”. Enligt rapporten uppgår skattekostnaden vid försäljning av en villa med genomsnittligt försäljningspris (cirka 3 miljoner kronor) till 550 000 kronor. Eftersom banken tittar mer på månadsinkomst än på förmögenhet när lån ska beviljas blir det ofta svårt för seniorer att få lån för en ny bostad. Då kvarstår att betala största delen med köpeskillingen från den gamla bostaden, vilket inte räcker långt med dagens prisnivåer. Det blir en rävsax som leder till att många seniorer bor kvar i sitt allt för stora och för ålderns höst dåligt anpassade boende. Vad det leder till vet vi allt för väl. Flyttkedjorna stannar av och matchningen på bostadsmarknaden fungerar mycket sämre än vad den borde. 

I undersökningen som ligger till grund för rapporten svarar drygt sex av tio seniorhushåll i villa att de bor större än de behöver. Det bekräftas av Mäklarsamfundets data, som visar att den genomsnittlige, ensamstående senioren bor på cirka 111 kvadratmeter medan genomsnittet i riket är under 50 kvadratmeter per person. 

Sex av tio seniorhushåll svarar också att de höga flyttskatterna är ett hinder för flytt. Undersökningen visar också att var femte seniorhushåll har helt eller delvis avstått från att flytta de senaste fem åren på grund av de höga flyttskatterna. Det motsvarar 34 000 uteblivna flyttar per år.

Mäklarsamfundets egna undersökningar har visat att om de ensamboende seniorer som vill flytta, men av någon anledning upplever att de inte kan skulle ges möjlighet att flytta till lägenheter i flerbostadshus i samma utsträckning som övriga ensamboende på marknaden idag så skulle bostadsyta motsvarande 45 000 normalstora lägenheter frigöras. Det motsvarar en hel årsproduktion. Utan att sätta en enda spade i marken. Det är hög tid att vi får ett skattesystem som uppmuntrar till flytt istället för att låsa in de grupper som behöver flytta allra mest.

Läs hela rapporten här

Skapad 20 september 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Äldre på bostadsmarknaden