Seniorers ekonomi
Nyhet Press/Opinion 5 oktober 2023

Så påverkas seniorers ekonomi av en villaförsäljning

Ett genomsnittligt seniorhushåll som säljer sin villa och köper en bostadsrätt frigör 1,4 miljoner kronor och ökar sitt årliga konsumtionsutrymme med motsvarande 45 procent. Flyttar hushållet till hyresrätt frigörs i snitt 2,5 miljoner kronor och stärker det årliga konsumtionsutrymmet med 78 procent. Det visar beräkningarna i Mäklarsamfundets nya rapport Guldkant på ålderns höst – Hur ökar konsumtionsutrymmet när seniorer säljer villan?

I en ny rapport, med beräkningar genomförda av konsultföretaget Juni Strategi och Analys, redogör Mäklarsamfundet för hur villaboende seniorers ekonomiska förutsättningar påverkas av en villaförsäljning. Sammantaget visar beräkningarna att det genomsnittliga hushållet kan stärka sitt konsumtionsutrymme förhållandevis mycket, samt att utfallet varierar beroende på var i landet försäljningen äger rum och hushållets val av nästa bostad. 

- En anledning för äldre att sälja villan kan vara att frigöra det kapital som decennier av värdeökningar och amorteringar har bundit upp i boendet. Vår rapport visar bland annat att sammanboende kompenserar nästan hela inkomstbortfallet som följer av pensionen vid en försäljning, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Läs mer om rapporten och dess resultat här.

Skapad 5 oktober 2023
Uppdaterad 5 oktober 2023
Rapporter Äldre på bostadsmarknaden Bostadsmarknaden