Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden
Nyhet Bransch 4 maj 2023

Ny rapport: Sociala effekter av ett breddat bostadsutbud i utsatta områden

Forskning visar att socioekonomisk boendesegregation får negativa samhällseffekter. Men kan den sociala miljön i socioekonomiskt svaga områden påverkas genom bostadsbyggande? Det besvaras i en ny rapport från Evidens på uppdrag av HSB och Veidekke.

Hur har den socioekonomiska boendesegregationen påverkats i områden där bostadsutbudet breddats med hjälp av nyproduktion, jämfört med liknande näraliggande miljöer där det inte bostadsutbudet inte ändrats alls? 

Evidens analys, som gjorts på uppdrag av HSB och Veidekke, visar att ett breddat bostadsutbud med fler upplåtelseformer och större variation påverkar den sociala utvecklingen i ett område positivt.

En förklaring tycks vara att nya bostäder ger hushåll som etablerat sig på arbetsmarknaden och vill bo i andra bostäder än de mest förekommande i dessa områden större möjligheter att välja en passande bostad i området, vilket minskar utflyttningen från utsatta områden av hushåll som etablerat sig på arbetsmarknaden, skriver Evidens.

Samtidigt ger nyproduktionen möjligheter för andra hushåll som klarar att betala nyproduktionspriser eller nyproduktionshyror att flytta till området från andra miljöer. Sammantaget bidrar detta till att det så kallade flyttnettot av förvärvsarbetande, det vill säga antalet inflyttande förvärvsarbetande minus antalet utflyttade förvärvsarbetande, utvecklas mer positivt.

Skapad 4 maj 2023
Uppdaterad 4 maj 2023
Bostadsmarknaden Hållbarhet