Finansinspektionen
Nyhet Press/Opinion 2 juni 2022

Hushållen rustade för högre räntor enligt Finansinspektionen

I dagarna publicerade Finansinspektionen en ny rapport om riskerna för svensk ekonomi. Sammanfattat bedömer Finansinspektionen att de flesta hushållen klarar betydligt högre räntor, men att höga räntor kan påverka hur mycket de spenderar på annat, vilket kan dämpa konjunkturen.

Tisdagen den 31 maj publicerade Finansinspektionen en ny rapport som belyser stabiliteten i den svenska ekonomin, i ljus av de omvärldsfaktorer som förändrats under 2022. Det handlar särskilt om höga räntor, hög inflation och andra faktorer som ökat risken. Samtidigt som nya kriser har kommit har också effekterna av pandemin avtagit och det gamla normalläget har i stort återfunnit sig. 

Några av slutsatserna i rapporten är att hushållens skuldsättning inte utgör någon risk för den finansiella stabiliteten, men att minskade marginaler kan påverka det makroekonomiska läget. I övrigt bedöms Sverige ha ett relativt stabilt utgångsläge med en låg krona som gynnar efterfrågan på arbete, relativt god försörjning av energi och en låg statsskuld.

På minussidan har skuldkvoten ökat något. Skuldkvoten för hushållen ligger nu på 199 procent av disponibel inkomst. I andra vågskålen är hushållens förmögenheter fortsatt höga. Sparkvoten är fortsatt på historiskt höga nivåer. 

Många tyckare har gissat att bostadsmarknaden kommer att backa något i nära framtid. Finansinspektionen hör till dessa, och i samband med bolånerapporten har de redan presenterat beräkningar på scenarion där bostadspriserna sjunker. Dessa gissningar har ännu inte visat sig tydligt i statistiken, även om det nu tar längre tid att sälja ett objekt än vad det gjorde för ett år sedan. 

Ta del av hela rapporten här.
 

Skapad 2 juni 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi Bostadsmarknaden