Så stor del av inkomsten vigde hushållen åt boendet
Nyhet Press/Opinion 1 december 2022

Så stor del av inkomsten vigde hushållen åt boendet 2021

SCB har släppt sin årliga statistik som visar hur stor del av hushållens inkomst som gick till boendet år 2021 samt vilken boendeform som har störst kostnader.

78 000 kronor. Så stor var hushållens medianutgift för boendet år 2021. Men kostnaderna varierar beroende på boendeform – i äganderätt är medianutgiften 86 000 kronor, hushållen i hyresrätt betalar 77 000 kronor om året och hushållen i bostadsrätt 73 000 kronor. Det visar färsk statistik från SCB.

För att betala för boendet använder hushållen i snitt en femtedel av sin disponibla inkomst, enligt samma statistik. De som bor i hyresrätt använder störst del av den disponibla inkomsten, trots att de inte har den största boendeutgiften – i och med en i genomsnitt lägre inkomst. De använder 27 procent av inkomsten – medan hushåll i bostadsrätt och äganderätt använder 19 respektive 16 procent.

Av olika typer av hushåll är det de ensamstående, med respektive utan barn, som använder störst del av inkomsten till boendeutgiften. De använder 26 respektive 27 procent, skriver SCB.

Ta del av hela statistiksläppet här.
 

Skapad 1 december 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi