Swedbank föreslår höjningar av bostadsrättsavgifterna
Nyhet Press/Opinion 10 februari 2022

Swedbank föreslår höjningar av bostadsrättsavgifterna med upp till 25 procent

På Dagens Nyheters debattsida har argumenten gått varma efter att Swedbanks privatekonom Arturo Arques argumenterat för att dagens avgifter är för låga för att täcka framtida underhåll. Enligt HSB och Riksbyggen är de flesta föreningar ekonomiskt sunda med nuvarande avgiftsnivåer.

På DN-debatt (23/1) skriver Swedbank att det är många bostadskonsumenter som är dåligt pålästa om de ekonomiska läget i bostadsrättsföreningar. Om kunskapen var högre skulle finansiella risker kunna minska. Idag går cirka hälften av alla bostadsrättsföreningar med underskott. Arques anklagar bostadsproducenter för att de systematiskt sätter årsavgifter som bara täcker 60—70 procent av de faktiska utgifterna. 

HSB och Riksbyggen, samt Branly, svarar i repliker (27/1 resp. 28/1) att bostadsrättsföreningarna har starkare ekonomi än vad Swedbank framfört. I sina repliker lyfter de bland annat faktumet att bostadsrättsföreningar i stort sett aldrig går i konkurs och att underhållet är bättre än av hyresfastigheter. Skulle avgifterna höjas för mycket skulle bostadsrättsföreningarna bli mer av kapitalförvaltare, något som medför sina egna risker. Branly lyfter också att föreningarna skulle kunna sänka avgifterna med sju procent om alla hade lika låga räntor som de föreningar som har lägst räntor idag. 

Oavsett vilken sida i debatten man står på verkar samtliga parter överens om en sak. Kunskapen om bostadsrättsföreningars ekonomi behöver bli bättre bland bostadskonsumenterna. Samtidigt behöver det också bli lättare att sätta sig in i bostadsrätternas ekonomi. Att sätta krav om att lyfta fram ekonomiska nyckeltal i årsredovisningen kan vara en väg framåt. 

Skapad 10 februari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi