Stefan Ingves
Nyhet Press/Opinion 1 december 2022

Ännu en storhöjning av styrräntan

Riksbanken fortsätter att höja styrräntan. Den 24 november höjde man styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent – den högsta nivån på hela 14 år.

Det var för två månader sedan som Riksbanken tog det historiska beslutet att höja styrräntan med 1 procentenhet för att mota stigande priser och en allt högre inflation. Det var den största höjningen på nästan 30 år, och i förra veckan kom alltså ännu en höjning med 0,75 procentenheter.

– För att värna inflationsmålet höjer vi räntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Det mest troliga är att räntan behöver höjas ytterligare i början av nästa år för att stanna någonstans nära 3 procent de kommande åren. Men det råder mycket stor osäkerhet kring inflationsutvecklingen, och räntebanan är en prognos och inte ett löfte, sade Stefan Ingves på en presskonferens i samband med beslutet.

Som vi sett tidigare under hösten skapar varje enskild räntehöjning en förnyad oro på marknaden. Samtidigt har inte räntehöjningarna slagit igenom fullt ut på de rörliga räntorna. I samband med det nya året kan vi räkna med att det för ett tydligare genomslag vilket kommer att bli en stor omställning för hushåll med relativt hög belåning
 

Skapad 1 december 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi