Finansinspektionen
Nyhet Press/Opinion 8 september 2022

Amorteringskrav och bolånetak ska ses över

Stigande inflation och boräntor gör det tuffare för svenska hushåll. I samband med det har regeringen gett Finansinspektionen i uppgift att utvärdera konsekvenserna av amorteringskravet och bolånetaket. Men alla är inte övertygade om att det kommer att resultera i någon förändring.

Finansinspektionen får uppgiften att utreda amorteringskravet och bolånetaket när ekonomin tagit sig en rejäl vändning.

– Alla tidigare utvärderingar har gjorts i en utpräglad lågräntemiljö men nu är läget förändrat, säger finansmarknadsminister Max Elger (S).

I uppdraget, som ska redovisas senast den 14 oktober i år, läggs särskilt fokus på hur amorteringskravet och bolånetaket påverkar hushåll med lägre inkomster och med mindre ekonomiska marginaler samt hur det påverkar olika gruppers möjligheter att komma in på bostadsmarknaden, skriver DN.

Om det kan bli fråga om en lättnad på amorteringskravet vill Max Elger inte uttala sig om i nuläget, utan regeringen inväntar FI:s slutsatser, enligt finansmarknadsministern.

Dan Lucas, ekonomijournalist på DN, menar att en lättnad inte nödvändigtvis är att räkna med i och med att det är just Finansinspektionen som ska göra utvärderingen.

–    Om det finns någon institution, vid sidan av Riksbanken, som med näbbar och klor under alla år försvarat kraven och bolånetaket så är det just inspektionen. Ekonomernas kritik har genomgående avfärdats av FI som i tidigare utvärderingar funnit att kraven har fyllt en viktig funktion och fått hushåll att välja billigare boenden, skriver Dan Lucas i en kommentar på DN.
 

Skapad 8 september 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Amorteringskrav Bolån Ekonomi