Nyhet 14 september 2017

Tungviktar-nej till skärpt amorteringskrav

Tidigare har vi i nyhetsbrevet berättat om Finansinspektionens planer på ett skärpt amorteringskrav. Myndigheten vill att alla nya bolånetagare som lånar mer än 450 procent av sin bruttoinkomst ska bli tvungna att amortera ytterligare minst en procent per år på sina lån.

Fredag 8 september var sista dagen att lämna in remissvar och Mäklarsamfundets yttrande uppmärksammades i flera medier. När nu alla remissinstanser fått säga sitt blir det tydligt att kritiken inte bara kommer från branschen. Två av Sveriges mest välmeriterade ekonomer, Lars EO Svensson och John Hassler, ansluter sig också till kritikerskaran.

EO Svenssons och Hasslers invändningar är dock mer akademiska. Hassler menar bland annat att Finansinspektionens analys av hur stor risk som de högst skuldsatta hushållen utgör för motståndskraften i det ekonomiska systemet. Lars EO Svensson pekar på att Finansinspektionen saknar stöd för flera av sina antaganden.

Trots den tunga kritiken finns en överhängande risk att förslaget blir verklighet. Ett tecken på att det ligger i farans riktning är att alla medlemmar i det inflytelserika så kallade Stabilitetsrådet har ställt sig bakom förslaget. Vi på Mäklarsamfundet fortsätter att följa utvecklingen, ta debatten och återkoppla här i nyhetsbrevet och i andra kanaler.

Läs Mäklarsamfundets remissvar här!

Varmt välkommen att höra av dig med frågor, inspel och synpunkter!

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 14 september 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Amorteringskrav