Amorteringskrav

Tredubbling av amorteringslättnader

Nyhet

Tredubbling av amorteringslättnader sedan i höstas

Någon amorteringspaus för att stötta hushåll som fått det tufft i de ekonomiskt svåra tiderna har inte blivit av. I stället har regeringen lyft möjligheten att få amorteringsbefrielse. Eller en så...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Hur blir det egentligen med amorteringskravet?

I upptakten till valet såg det ut som att det fanns en majoritet i riksdagen för att förändra amorteringskraven. Moderaterna var mycket tydliga med att man ville pausa amorteringskravet för att...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Vem är vem i den nya bostadspolitiken?

Utöver enstaka vaga formuleringar om att främja bostadsägande så lyste bostadspolitiken och bostadsmarknadsfrågorna med sin frånvaro i det så kallade Tidöavtalet, som i mångt och mycket kommer att...
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Blixtutredningen en parentes - riksdagen har initiativet

Mitt i valrörelsens slutspurt gav den avgående regeringen Finansinspektionen (FI) i uppdrag att blixtutreda hur bolånetaket och amorteringskraven kan bidra till att minska riskerna för högt...
View full page
Riksdag

Nyhet

SVT: Stor enighet för ändrade amorteringskrav

– Så snart som möjligt hoppas jag att vi har en modell att presentera, säger Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson som är en central person i de regeringsförhandlingar som just nu...
View full page
Joakim Lusensky

Nyhet

Amorteringskravet kliver in i valrörelsen

Valspurten har dominerats av plånboksfrågor, och i upploppet till valdagen har det kommit flera utspel om amorteringskravet. Amorteringar är en betydande del av boendeutgiften för en betydande del av...
View full page
Finansinspektionen

Nyhet

Amorteringskrav och bolånetak ska ses över

Finansinspektionen får uppgiften att utreda amorteringskravet och bolånetaket när ekonomin tagit sig en rejäl vändning. – Alla tidigare utvärderingar har gjorts i en utpräglad lågräntemiljö men nu...
View full page
Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet

Nyhet

Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet

Till rapporten  
View full page
Amorteringskraven är tillbaka

Nyhet

Amorteringskraven är tillbaka

I samband med det ekonomiska läge som uppstod till följd av nedstängningarna under pandemin beslutade Finansinspektionen att ge bankerna möjlighet att undanta nya och befintliga låntagare från...
View full page
Amorteringskravet

Nyhet

Fem år sedan femårsregeln infördes - nu kan bostäder som berörs av amorteringskravet omvärderas för att minska amorteringsnivån

I juni 2016 infördes det första amorteringskravet, och det skärpta följde två år senare. Sedan dess har skuldgraden på bostaden fått styra amorteringsnivåerna. Systemet har en tröghetsregel, den så...
View full page
Unga stängs ute på grund av amorteringskraven

Nyhet

SBAB: 23000 unga stängs ute på grund av amorteringskraven

Amorteringskrav har varit ett hett ämne i bostadsdebatten under året. De som stödjer kraven lutar sig mot argument om att hushållens skulder innebär en stor risk för Sveriges ekonomi. Motståndarna...
View full page
Kreditrestriktionerna

Nyhet

Få arbetarfamiljer kan köpa en bostad där de inte bor trångt

I mars presenterade Mäklarsamfundet rapporten Brustna drömmar, om hur kreditrestriktionerna slår mot samhällsbärande yrkens möjlighet att köpa en bostad. Björn Wellhagen utvecklade resonemanget i en...
View full page
Allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad

Nyhet

Brustna drömmar – en fråga som väcker intresse

Tidningar som Expressen och Göteborgs-Posten uppmärksammade i förra veckan Mäklarsamfundets senaste rapport Brustna drömmar, där Mäklarsamfundet undersökt var olika konstellationer av löntagare i...
View full page
Ny rapport - Var kan samhällsbärarna köpa bostad?

Nyhet

Ny rapport - Var kan samhällsbärarna köpa bostad?

Till rapporten
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Lånereglerna krossar blygsamma bostadsdrömmar

Till artikeln.  
View full page
Fyra partier öppna för att skrota amorteringskrav

Nyhet

Fyra partier öppna för att skrota amorteringskrav

I våras pausade Finansinspektionen amorteringskraven för att ge hushållen en ekonomisk injektion i sviterna av coronapandemin, men tanken har hela tiden varit att återinföra dem hösten 2021. Nu visar...
View full page
Små marknadseffekter av amorteringslättnad

Nyhet

Små marknadseffekter av amorteringslättnad

I Mäklarsamfundets nya rapport ”Undantagstillstånd – marknadseffekter av tillfälligt undantag från amorteringsreglerna” redovisas svar från Sveriges fastighetsmäklare om hur de upplever att...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Amorteringskraven ökar ojämlikheten

Sverige har en snabbt växande befolkning och attraktiva tillväxtregioner dit många yngre söker sig. Bostadsbyggandet i dessa regioner har inte hunnit med och därför råder bostadsbrist, vilket i...
View full page
Små marknadseffekter av amorteringslättnad

Nyhet

Ny rapport från Mäklarsamfundet: Undantagstillstånd

Mäklarsamfundet har undersökt om och i så fall hur det tillfälliga undantaget i amorteringsreglerna har påverkat bostadsmarknaden. Nästan hälften av de svarande menar att påverkan är liten eller...
View full page
Finansinspektionen

Nyhet

170 000 amorteringsfria bolån

Det var i april som Finansinspektionen meddelade ett tillfälligt men generellt undantag från amorteringskraven. Tidigare har bankerna kunnat bevilja amorteringsfrihet under vissa omständigheter, till...
View full page
Majoritet har inte råd med ny bostad

Nyhet

Ny rapport: Majoritet har inte råd med ny bostad

Drygt 20 000 bostäder behöver byggas per år för att möta bostadsbehovet i regionen. Studien visar att hushållen endast kan efterfråga cirka 15 000 nybyggda bostäder. Gustav Hemming (C), Tillväxt-...
View full page
Slopat amorteringskrav

Nyhet

Mäklarsamfundet välkomnar slopat amorteringskrav

- Det är mycket välkommet att Finansinspektionen vill ge amorteringsfrihet för alla nya och gamla bolånetagare. Jag tror det kan få goda effekter på rörligheten på bostadsmarknaden, säger Björn...
View full page
Amorteringskraven

Nyhet

Amorteringskraven saknar samhällsnytta

Kreditåtstramningen som bland annat det skärpta amorteringskravet inneburit klarar inte nyttokostnadskalkylen. Nyttan av kreditrestriktionerna överstiger helt enkelt inte kostnaden. Att ändå driva...
View full page
Kreditrestriktionerna ger färre bostäder

Nyhet

Minst 7 800 färre bostäder per år med kreditrestriktionerna

I Byggindustriernas rapport ”Var det värt det?” konstateras något som vi på Mäklarsamfundet lyfte redan i vårt remissvar till regeringen när det skärpta amorteringskravet planerades, nämligen att...
View full page
Amorteringskravet slår hårdare mot kvinnor

Nyhet

Amorteringskravet slår hårdast mot kvinnor

Med hjälp av data från Svensk Mäklarstatistik och Statistiska Centralbyrån (SCB) kan Länsförsäkringar Fastighetsförmedling visa att kvinnor i genomsnitt behöver spara fyra år längre än män för att få...
View full page