Amorteringskraven är tillbaka
Nyhet Press/Opinion 9 september 2021

Amorteringskraven är tillbaka

Möjligheten att undantas amortering har sedan några veckor avskaffats. Troligtvis kommer den här förändringen inte att ha några större effekter på bostadsmarknaden, även om amorteringsreglerna som helhet gör det svårt för många hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden.

I samband med det ekonomiska läge som uppstod till följd av nedstängningarna under pandemin beslutade Finansinspektionen att ge bankerna möjlighet att undanta nya och befintliga låntagare från amorteringskravet. Sedan månadsskiftet har den möjligheten upphört och alla hushåll måste återigen amortera enligt Finansinspektionens krav.

Effekterna på bostadsmarknaden

De samlade effekterna av amorteringskrav, och andra hårda kreditregleringar som vi har i Sverige, är att trösklarna in på bostadsmarknaden har blivit höga. Detta drabbar särskilt de som idag står utanför bostadsmarknaden och de hushåll som drömmer om ett större eller mer centralt boende. 

Det undantag som har gällt har tyvärr inte påverkat bostadsmarknaden nämnvärt, då bankerna fortfarande räknat med amorteringsbetalningarna i deras hårda Kvar Att Leva På-kalkyler. 

Den här förändringen kommer troligtvis inte att få någon större direkt effekt på bostadsmarknaden, även om det är möjligt att nyheter om återinfört amorteringskrav kan påverka människors uppfattning av marknaden, och i förlängningen också påverka bostadskonsumenternas tro på framtida prisutveckling. 
 

Skapad 9 september 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Amorteringskrav Bostadspolitik