Nyhet Press/Opinion 30 november 2017

Trots stark kritik – ja till skärpt amorteringskrav

På en presskonferens idag meddelade Finansmarknad- och konsumentminister Per Bolund (MP) att regeringen säger ja till ett skärpt amorteringskrav. Beskedet var väntat, men det gör det inte mindre olyckligt i ett osäkert marknadsläge där det mesta dessutom tyder på att de effekter som Finansinspektionen vill åstadkomma med sitt förslag redan är här.

När Finansinspektionen för ett par veckor sedan meddelade att de lämnade sitt förslag till regeringen att besluta om fick Mäklarsamfundets kommentarer stor uppmärksamhet. Bland annat publicerades en debattartikel av VD Ingrid Eiken Holmgren i Svenska Dagbladet och på det följde intervjuer med bland annat TT och TV4.    

Nu väljer regeringen tyvärr att gå helt på Finansinspektionens linje och därmed ignorera den kritik som både oppositionen och många tunga remissinstanser riktat mot förslaget. Att cirka 30 procent av alla nya bolånetagare i Stockholm kommer att drabbas väljer man att inte tala högt om. Rörligheten kommer att påverkas negativt och det kommer bli ännu svårare att flytta dit jobben finns.

Skärpningen kommer dessutom i ett osäkert marknadsläge där många konsumenter känner oro och upplever det som svårt att planera sin boendesituation. Fastighetsbyråns VD Johan Engström pekar på den dåliga tajmingen och ser också risk för ökad osäkerhet.

– Vi har redan en avmattning på marknaden och det var inte länge sedan det befintliga amorteringskravet infördes. Osäkerheten hos bostadskonsumenterna är stor och dagens beslut spär på det ytterligare och kommer sannolikt leda till en mer turbulent marknad under en tid framöver. När det första amorteringskravet infördes ville många förekomma de nya reglerna vilket ledde ökad aktivitet på marknaden och stigande priser. Efter införandet har marknaden successivt mattats av. Det är inte osannolikt att vi får se samma tendenser nu men i mindre omfattning, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling efterlyser man en långsiktig bostadspolitik med fokus på ökad rörlighet och sänkt flyttskatt. 

– Regeringen måste satsa på en långsiktig bostadspolitik som underlättar rörligheten på bostadsmarknaden. Att skuldkvotstaket införs vid denna tidpunkt är mycket olyckligt och ett kortsiktigt plåster på en osäker bostadsmarknad för att minska hushållens skulder. Vad marknaden istället behöver är ett helhetsgrepp kring bostadspolitiken med sänkt flyttskatt och åtgärder för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.                 

Sammantaget tvingas vi konstatera att regeringen idag tagit ett säkerligen svårt, men olyckligt beslut för svensk bostadsmarknad. Oppositionen är starkt kritisk, inte minst till tajmingen, och valåret närmar sig med stormsteg. Bostadsfrågorna skär igenom alla politikområden och regeringen har med sitt beslut satt frågorna ännu mer i fokus. Oppositionen har nu ännu en tacksam och engagerande fråga att attackera regeringen med. En sak är säker. Det blir inte sista gången vi hör om det skärpta amorteringskravet. Mäklarsamfundet fortsätter följa utvecklingen, delta i debatten och återrapportera till medlemmarna – här och i andra kanaler.

Hur tror du att din lokala marknad kommer att påverkas under det första kvartalet 2018? Hör gärna av dig med kommentarer och synpunkter!   

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
Joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 30 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Amorteringskrav