Förstagångsköpare
Nyhet Press/Opinion 7 september 2023

Fokus på förstagångsköpare i partiernas bostadsmotioner

Nu är det motionstider i riksdagen och Mäklarsamfundet har sammanställt bostadsmotionerna från de två senaste åren. Fyra av åtta riksdagspartier föreslår åtgärder för att underlätta förstagångsköpares inträde på bostadsmarknaden i sina motioner.

Varje år får riksdagsledamöterna lämna motioner som riksdagen sedan beslutar om. Motionerna kan handla om att ändra lagstiftning eller föreslå att regeringen tillsätter en utredning om en särskild fråga. Årets allmänna motionstid börjar den 12 september och avslutas den 5 oktober.  

Motionerna som lämnas in under den allmänna motionstiden hamnar därefter hos ansvarigt riksdagsutskott. Frågor inom bostadspolitik och fastighetsrätt tilldelas Civilutskottet medan frågor inom bostadsskatter hamnar hos Skatteutskottet.  

Vi har sammanställt bostadsmotionerna från de två senaste åren. Fyra av åtta riksdagspartier föreslår åtgärder för att underlätta förstagångsköpares inträde på bostadsmarknaden i sina motioner.  

Jennie Nilsson från Socialdemokraterna föreslår att ett startlån ska införas för att korta sparandetiden och underlätta inträdet på den ägda marknaden. Alireza Akhondi från Centerpartiet lyfter fram möjliggörande av bosparande och att slopa det skärpta amorteringskravet som insatser för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Katarina Luhr från Miljöpartiet vill införa ett grönt bosparkonto och ett särskilt startlån till förstagångsköpare. Jakob Olofsgård från Liberalerna föreslår att ett startlån och skattebefriat bosparande ska införas för att fler ska kunna köpa en första bostad.   

Engagemanget för att underlätta förstagångsköpares inträde på bostadsmarknaden är stort bland riksdagspartierna. Det återstår att se vilka förslag partierna lyfter fram i årets bostadsmotioner för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden och köpa sin första bostad.

Skapad 7 september 2023
Uppdaterad 7 september 2023
Bostadspolitik Unga på bostadsmarknaden Bolån