Oskar Öholm
Nyhet Press/Opinion 25 januari 2024

Höjt bolånetak dubbel hjälp till unga

Mäklarsamfundet välkomnar regeringens förslag att höja bolånetaket, som nu ska utredas av Finansinspektionen. Bolånetaket är inte bara ett av de största hindren för att ta sig in på bostadsmarknaden. Det driver också förstagångsköpare att ta osäkra och dyra konsumtionslån. Höjt bolånetak öppnar bostadsmarknaden för fler, samtidigt som det minskar incitamenten att ta konsumtionslån.
Skapad 25 januari 2024
Uppdaterad 25 januari 2024
Bolån Unga på bostadsmarknaden