Ränteavdrag
Nyhet Bransch 25 januari 2024

Ränteavdrag för bolån i nytt ljus

En studie från University of Toronto undersöker om ränteavdrag för bolån och andra subventioner för ägande kan stärka välfärden, snarare än den gängse bilden om att det omfördelar resurser från hyresgäster till bostadsägare.

Från tid till annan dyker frågan om ränteavdrag för bolån upp på agendan. Nyligen publicerades en forskningsstudie med titeln "Mortgage interest deductions? Not a bad idea after all" från University of Toronto.  

Forskarna inleder med att ifrågasätta den tidigare allmänt vedertagna uppfattningen om ränteavdrag för bolån och andra ägandesubventioner som potentiellt skadliga, då de antas omfördela resurser från hyresgäster till bostadsägare. Genom en kvantitativ modell har de simulerat och analyserat möjliga effekter av olika bostadspolitiska åtgärder och kommit fram till att subventionerat ägande faktiskt kan öka välfärden, åtminstone i "USA och många andra länder".  

Forskarna menar att diskrepansen mellan den tidigare uppfattningen och verkligheten beror på att tidigare studier har underskattat hyresmarknadens elasticitet, vilket innebär att man inte tagit hänsyn till det faktum att subventioner för bostadsägande i slutändan leder till lägre hyror genom att efterfrågan på hyresrätter minskar och det kapital som frigörs när detta sker.

Ta del av studien här.

Skapad 25 januari 2024
Uppdaterad 25 januari 2024
Bolån Bostadspolitik