Nyhet Press/Opinion 11 juni 2015

Möte med ministern

I går eftermiddag var Mäklarsamfundet, FMF och FMI inbjudna till Finansdepartementet för att träffa finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) och statssekreterare Ulf Holm. På agendan återfanns framförallt den prissättningsproblematik som debatterats och belysts i media under våren, men också samtal om FMI:s resurser och konsumenttrygghet i allmänhet.

Mäklarsamfundets utgångspunkter inför mötet var att ge sin bild av verkligheten när det kommer till de granskningar som gjorts avseende prissättning (s.k. ”fejkade budgivningar” används inte, tvärt emot vad Aftonbladet skrev, av ”varannan mäklare”), att lyfta vikten av fortsatt hög konsumenttrygghet på den stressade bostadsmarknaden (kan ökade anslag till FMI hjälpa till är det något Mäklarsamfundet står bakom) samt slå ett slag för ökad kunskap i konsumentledet för mäklarrollen. Mäklarsamfundet är glada över den dialogvilja som visats från Per Bolund, och upplever mötet både positivt och framtidsorienterat.

När ”fejkad budgivning” kom på tal passade Mäklarsamfundet på att påtala viljan att införa ett centralt bostadsrättsregister, en fråga som drivits i många år och som Mäklarsamfundet fortfarande håller fast vid på grund av den ökade konsumenttrygghet det skulle medföra.

Marknaden för nyproducerade bostäder diskuterades också, och ministern informerades om att Mäklarsamfundet följer utvecklingen i syfte att kunna vara proaktiva och att det finns en pågående dialog med branschen om hur konsumenttryggheten ska kunna öka i samband med köp av nyproducerad bostad.

– Jag tycker att det var ett bra möte, Per Bolund lyssnade på den särskilda kunskap vi faktiskt har i branschen, och jag är särskilt glad över att han generellt uttryckte sig positiv till att fortsätta dialogen på något av våra BostadsForum, eller på Mäklarmässan i november, sade Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken efter mötet.

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet

Skapad 11 juni 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Bostadspolitik