Ihopslagning
Nyhet Bransch 21 september 2023

Regeringen vill utreda att slå ihop FMI med Konsumentverket

Den 20 september presenterades statsbudgeten för 2024. I stort sett allt som gällde bostadsmarknad och byggsektorn hade kommunicerats redan innan, men för fastighetsmäklarbranschen fanns en intressant nyhet.

En nyhet som eventuellt kan få stora konsekvenser. Regeringen vill nämligen utreda frågan om att inordna Fastighetsmäklarinspektionen i Konsumentverket. Bakgrunden är regeringens ambition att minska antalet myndigheter generellt, i syfte att öka effektiviteten i statsförvaltningen. En utredning kommer att få i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en sammanslagning kan genomföras och att beskriva konsekvenserna av ett sådant förslag.

Skapad 21 september 2023
Uppdaterad 21 september 2023
Bostadspolitik Fastighetsmäklarinspektionen