Niklas Rollgard
Nyhet Juridik 25 januari 2024

FMI:s tematiska tillsyn avslutad

Vi har vid åtskilliga tillfällen informerat om FMI:s tematiska tillsyn avseende beräkning och redovisning av en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning och kan nu konstatera att tillsynsinsatsen är avslutad. Tillsynen omfattade 16 utvalda fastighetsmäklare och 30 förmedlingsuppdrag. Tillsynen resulterade i 21 varningar, 2 erinran, 4 ringa förseelser och 3 avskrivningar. Resultatet har presenterats i en promemoria som nu är publicerad på myndighetens hemsida där det också finns en av myndigheten framtagen vägledning för hur man anser att bostadsrätten indirekta nettoskuldsättning ska beräknas och redovisas.

Vi beklagar att FMI har valt att gå fram så hårt i sin tillsyn och i så stor utsträckning valt att meddela varningar i ett läge där det handlar om en relativt ny och synnerligen svårtillämpad lagstiftning. Vi har i våra kontakter med myndigheten vädjat om återhållsamhet och överseende med det minst sagt oklara rättsläget och efterfrågat att man, såsom gjordes i den tematiska kartläggningen av arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skulle underlåta att meddela påföljd och istället använda sig av informationen från tillsynen till att upprättat en tydlig vägledning för hur beräkning och redovisning av bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning ska hanteras framåt.  

Därutöver finns det några sakfrågor där vår uppfattning avviker från FMI:s och då några av de aktuella ärendena har överklagats kan FMI:s beslut komma att ändras.  

Niklas Rollgard, chefsjurist

Här hittar du PM och vägledning gällande beräkning och redovisning av bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning.

Skapad 25 januari 2024
Uppdaterad 25 januari 2024
Juridik Indirekt nettoskuldsättning Fastighetsmäklarinspektionen