Nyhet Juridik 16 juni 2016

Krav på mäklare att anmäla närståendes köp till Fastighetsmäklarinspektionen

En mäklare har meddelats en varning av Fastighetsmäklarinspektionen för att mäklaren inte anmält till inspektionen att en närstående köpt en fastighet som mäklaren tidigare hade i uppdrag att förmedla.

Fastighetsmäklarinspektionen konstaterar i beslutet att mäklaren hade sagt upp uppdragsavtalet då en närstående visade intresse av att förvärva objektet. Någon förmedling till en närstående hade därmed inte ägt rum. Genom att en närstående därefter blev köpare hade skyldigheten för mäklaren att anmäla förvärvet uppstått. Inspektionen uppmärksammades emellertid genom en anmälan från annan än mäklaren själv. Det hade då gått mer än fyra månader från överlåtelsen. Mäklaren ansågs ha brustit mot skyldigheten att genast anmäla det så kallade närståendeförvärvet och meddelades en varning. Beslutet har vunnit laga kraft.

Läs disciplinnämndens beslut den 11 maj 2016, dnr 4.1-444-16 här:
http://www.fmi.se/12377?pdf=1

En fastighetsmäklare får inte förmedla till (eller från) en närstående. Om en närstående blir intresserad av ett förmedlingsobjekt finns det anledning för mäklaren att informera uppdragsgivaren om eventuella konsekvenser. Det aktualiserar frågan om mäklarens skyldighet att säga upp förmedlingsuppdraget.

Om den närstående blir köpare ska mäklaren genast anmäla detta till Fastighetsmäklarinspektionen. Normalt ska uppdragsavtalet och mäklarens skriftliga meddelande om uppsägningen bifogas.

Läs mer om närståendeförmedling här:
http://www.maklarsamfundet.se/narstaendeformedling-lagen-och-forslag-til...

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 16 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen Juridik