Fanny Norsten
Nyhet Juridik 18 november 2021

Vem är närstående till min närstående?

Mäklare får inte förmedla till eller ifrån någon som är närstående till mäklaren. Att kretsen för vilka som anses vara närstående har utvidgats i och med nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) har nog ingen missat. Utöver de som är närstående till mäklaren så kan i vissa situationer även den som är närstående till den närstående omfattas av förbudet, men hur långt stäcker sig förbudet och för vilka persongrupper ”smittar” förbudet så de omfattar även den närstående till din närstående? 

Förbudet mot närståendeförmedling och utvidgningen av detta kan i vissa fall upplevas som begränsande, speciellt på mindre orter eller där det egna företaget har en stor marknadsandel. Därför är det viktigt att ha i åtanke att förbudet finns till för att upprätthålla ett högt förtroende för dig som enskild mäklare samt för mäklarbranschen i stort. Vi råder därför till försiktighet vid gränsfall för att minska risken för att hamna i en situation där er roll som oberoende mellanman kan ifrågasättas.

Fastighetsmäklarlagen räknar upp de som är närstående genom släktskap, där har reglerna inte förändrats i och med den nya lagen. Kort sagt så får en fastighetsmäklare inte förmedla en fastighet till eller från sin make eller sambo, sitt syskon eller sin släkting i rätt upp- eller nedstigande led, någon som mäklaren är besvågrad med i rätt upp- eller nedstigande led eller på sådant sätt att den ena är gift med den andras syskon. Utöver släktskap görs även en hänvisning till konkurslagen där det räknas upp ytterligare kategorier av personer som är att betrakta som närstående till mäklaren genom ekonomisk gemenskap. 

Det som har tillkommit i och med nya fastighetsmäklarlagen är att en mäklare inte får förmedla till eller från en annan fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i samma fastighetsmäklarföretag eller i ett fastighetsmäklarföretag som har en nära anknytning till det förstnämnda fastighetsmäklarföretaget, samt någon som fastighetsmäklaren på något annat sätt har en nära anknytning till. Exakt vad som omfattas av utvidgningen i nya fastighetsmäklarlagen vet vi ännu inte, det kommer framtiden och praxis få utvisa. 

Begreppet närstående till närstående gäller i de förhållanden som räknas upp i konkurslagen. Om man utgår ifrån dig som mäklare så blir din kollega närstående genom konkurslagens regler om ni tillsammans är delägare i samma mäklarföretag, din chef blir också närstående till dig samt någon som tillsammans med din chef eller delägarkollega har väsentlig gemenskap ekonomisk gemenskap med dig. Det är alltså i förhållande till någon av de just uppräknade som din närståendes närståendekrets även ”smittar” över på dig. 

För att konkretisera så får till exempel en anställd mäklare inte åta sig ett uppdrag från sin chefs make/maka men en mäklare som är chef bör inte vara att betrakta som närstående till en anställd mäklares make/maka. Mäklare som är kollegor och inte har någon form av ägargemenskap är närstående enligt de nya reglerna i fastighetsmäklarlagen men kollegans närstående bör inte vara att betrakta som närstående till dig. Så utifrån hur reglerna är utformade så bör ”närstående till närstående” fortfarande endast tillämpas på de situationer som räknas upp i konkurslagen. Men med det sagt så vet vi ännu inte hur FMI och domstolarna kommer tolka de nya reglerna och vi uppmanar därför till försiktighet i gränsfall och som mäklare bör du aldrig, oavsett närståendeförbudet, åta dig ett uppdrag om du känner att du skulle ha svårigheter att bibehålla din roll som oberoende mellanman.

Fanny Norsten
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 18 november 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Fastighetsmäklarlagen