Ändringar i fastighetsmäklarlagen
Nyhet Bransch 30 maj 2024

FMI föreslår ändringar i fastighetsmäklarlagen

Fastighetsmäklarinspektionen föreslår i en skrivelse till regeringen en rad ändringar inom tio områden i fastighetsmäklarlagen. Skrivelsen berör bland annat behovet av en reglerad budgivning.

Fastighetsmäklarlagen behöver en översyn, menar Fastighetsmäklarinspektionen som på sin sajt meddelar om en skrivelse man gjort till regeringen.  

– Att fortsätta utveckla lagstiftningen är nödvändigt för tryggare fastighetsaffärer och vi har identifierat ett antal områden där vi ser behov av ändringar, säger myndighetschef Gunilla Paulsson. 

I skrivelsen föreslås ändringar inom tio områden i fastighetsmäklarlagen. Bland annat föreslår man en helhetsöversyn av regleringen kring budgivningen i samband med fastighetsaffären med inspiration från hur systemen ser ut i Norge och Danmark. 

– Ett grundläggande krav borde vara att budgivare säkert kan identifieras, men det finns även anledning att utreda andra åtgärder så som bindande bud för att göra budgivningsprocessen tryggare, säger Gunilla Paulsson. 

Andra delar av skrivelsen berör bland annat lockpriser, där man vill upprätta krav på att mäklaren ska ha en skyldighet att bedöma objektets marknadsvärde och dokumentera hur värderingen gjorts, hyresförmedling och en uppdatering av regelverket som omger redovisningen av bostadsrätters indirekta nettoskuldsättning. 

Skapad 30 maj 2024
Uppdaterad 30 maj 2024
Fastighetsmäklarlagen Fastighetsmäklarinspektionen