Antalet anmälningar till FMI minskar kraftigt
Nyhet Bransch 16 juni 2022

Antalet anmälningar till FMI minskar kraftigt

Efter att under 2020 och 2021 fått ständiga rapporter om ett ökat antal anmälningar mot fastighetsmäklare har det totala antalet anmälningar under första halvåret 2022 halverats. Lockprisanmälningarna minskar mest.

Under perioden januari till maj 2021 uppgick det totala antalet anmälningar till 970 varav lockprisanmälningarna, den vanligaste orsaken till anmälan, var hela 623 till antalet. Under motsvarande period 2022 är det totala antalet anmälningar som inkommit 572 varav lockprisanmälningarna uppgår till 236 i antal. Det har alltså skett en halvering av det totala antalet anmälningar. Lockprisanmälningarna minskar med drygt 60 procent, vilket så klart är väldigt glädjande. Dessvärre förefaller medias intresse att rapportera inte vara lika stort när det handlar om en kraftig nedgång av såväl det totala antalet anmälningar som lockprisanmälningar som när det handlar om en ökning. 

Vi vet sedan tidigare att det finns en stark korrelation mellan marknadsläge och anmälningsfrekvens. Det historiska mönstret är att anmälningarna ökar när marknaden är särskilt het, och att de sjunker när marknadsaktiviteten är lägre och priser mattas av eller till och med faller. I ett annat marknadsläge brottas köpare och säljare med andra frågor. Det märks uppenbarligen på anmälningsfrekvensen, men det märks också i Mäklarsamfundets kundvägledning, som på senare tid sett en ökning av samtal från oroliga köpare som inte lyckats sälja sina befintliga bostäder eller inte fått så bra betalt som man hade räknat med. Mot bakgrund av den ökade bristen på bland annat byggnadsmaterial finns det också en betydande risk för förseningar av pågående eller planerade nybyggnadsprojekt, vilket i sig också kan innebära en större oro inte minst bland förvärvare av nyproducerade bostadsrätter. Från Mäklarsamfundet hoppas och tror vi att den positiva utvecklingen gällande anmälningsstatistiken kommer att hålla i sig i takt med att tempot på bostadsmarknaden saktar in.


 

Skapad 16 juni 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen